Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem – szkolenie dedykowane

Opis

Szkolenie podstawowe przeznaczone dla wszystkich pracowników, także podstawowego szczebla technicznego, zatrudnionych w strefach zagrożonych wybuchem. Dostarcza wiedzy koniecznej do zrozumienia zagrożeń spowodowanych atmosferą wybuchową. Uczy zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji oraz pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

 Szkolenie ma charakter zamknięty i organizowane jest wyłącznie dla pracowników konkretnego zakładu - program i termin szkolenia ustalane są indywidualnie.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 000 – Basic knowledge & awareness to enter hazardous area site

Adresaci

Pracownicy podstawowego i średniego szczebla technicznego zaangażowani w procesie produkcji

Program

Program jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb zakładu pracy i uwzględnia specyfikę istniejących w nim zagrożeń. Obejmuje następujące zagadnienia:

  • Technika przeciwwybuchowa ATEX dla pyłów wybuchowych oraz gazów toksycznych i wybuchowych.
  • Ocena zagrożenia wybuchem (na podstawie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem zakładu).
  • Bezpieczeństwo pracowników i robót w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych.

Wykładowca

Jolanta Bladowska, Roman Stadnicki, Ireneusz Rogala, Grzegorz Orlikowski, Rafał Frączek, Andrzej Wolski

Lokalizacja

Cały kraj , w zakładzie Klienta

Czas trwania

4-5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem – szkolenie dedykowane

- Termin szkolenia:

indywidualny

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

0.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

0.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008