Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe na instalacjach, w których występują pyły palne

Opis

Szkolenie dedykowane szczególnie dla osób pracujących w elektrowniach/elektrociepłowniach, hutnictwie, zakładach przemysłu spożywczego, drzewnego, farmaceutycznego itp. Szkolenie prowadzi specjalista-praktyk, który wdrażał program zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w dużym zakładzie przemysłowym. Możliwość wymiany doświadczeń i wdrożenia dobrych praktyk.

Opis IECEx

Szkolenie spełnia wymagania IECEx Unit Ex 000 - Basic knowledge & awareness to enter hazardous area site

Adresaci
 • pracodawcy i osoby kierujące zakładami/instalacjami przetwarzającymi/używającymi/zużywającymi  substancje palne;
 • osoby z nadzoru technicznego i technologicznego oraz inwestycyjnego;
 • osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz służb BHP;
 • osoby odpowiedzialne za organizację pracy w miejscach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe;
 • osoby odpowiedzialne za zakupy i montaż urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem;
 • osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i nadzorowanie usług realizowanych w strefach zagrożonych wybuchem.
Program

 • Wprowadzenie. Wymogi prawa UE i prawa krajowego
 • Podstawowe pojęcia i definicje związane z zagrożeniami wybuchowymi
 • Podstawowe zasady identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka wybuchu
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej oraz organizacja pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładzie i wymagane dokumenty
 • Źródła informacji nt. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, propozycje pozyskiwania i aktualizacja wiedzy. Dobór partnerów zewnętrznych w zakresie ATEX - weryfikacji kompetencji i doświadczenia podmiotów zewnętrznych wykonujących prace strefach zagrożonych wybuchem oraz świadczących usługi konsultingowe.

Wykładowca

Krzysztof Chojnacki

Lokalizacja

Cały kraj w zakładzie Klienta

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe na instalacjach, w których występują pyły palne

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

850.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008