Gospodarka odpadami po zmianach wprowadzonych nowelizacją Ustawy o odpadach z 20 lipca 2018 r.

Opis

System gospodarowania odpadami podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom wynikającym z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, na temat aktualnego stanu prawnego oraz przekazującego praktyczne wskazówki z zakresu procedur administracyjnych związanych z gospodarką odpadami i przygotowaniem operatów przeciwpożarowych.

Szkolenie poprowadzą:

Michał Behnke – radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych CIC Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski sp. p. w Gdyni, specjalizuje się w zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego, obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji i trener z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych.

Aleksandra Tracz-Gburzyńska - inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

Ewa Stobnicka – pracownik Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska odpowiedzialni za gospodarkę odpadami,
 • Przedstawiciele firm zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i/lub składowaniem odpadów.
Program

 • Wprowadzenie - zakres zmian i spodziewane rozporządzenia wykonawcze
 • Zmiany w zakresie prowadzenia procesu magazynowania odpadów
 • Tytuł prawny do nieruchomości, na których ma być prowadzone gospodarowanie odpadami
 • Wymagania wobec obiektów przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
 • Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
 • Operat przeciwpożarowy
 • Kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów
 • Zmiany dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz obowiązki dostosowawcze dotyczące tych decyzji
 • Zaświadczenia o niekaralności i oświadczenia co do prawidłowości dotychczasowego gospodarowania odpadami
 • Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów
 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie wymagań gospodarki odpadami

Wykładowca

Michał Behnke, Aleksandra Tracz-Gburzyńska, Ewa Stobnicka

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Gospodarka odpadami po zmianach wprowadzonych nowelizacją Ustawy o odpadach z 20 lipca 2018 r.

- Termin szkolenia:

2019-05-21

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

600.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

600.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39