Akademia Bezpieczeństwa ASE

Akademia Bezpieczeństwa ASE to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu profilaktyki przeciwwybuchowej stworzony przez doświadczonych specjalistów-praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dlaczego trzeba się szkolić?

Dyrektywy Unii Europejskiej (ATEX, ATEX USER, SEVESO II) implementowane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują przedsiębiorstwa do szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) stanowi:

§ 9. 1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niezależnie od nakazów prawa specjalistyczne szkolenie pracowników jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone działanie procesu produkcyjnego. O tym, jak ważne są kwestie właściwych kompetencji pracowników zaangażowanych w proces produkcji świadczą głośne katastrofy i wypadki z minionych lat w Polsce i na świecie.

Kto powinien się szkolić?

Szkolenia oferowane przez Akademię Bezpieczeństwa ASE skierowane są do personelu wielu szczebli i specjalności:

 • użytkowników systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,
 • projektantów,
 • pracowników firm wdrażających systemy,
 • dostawców urządzeń,
 • menedżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa
Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE?
 • Automatic Systems Engineering (ASE) posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie doboru, kompletacji urządzeń, serwisu i dokumentacji. Referencją kompetencji firmy są tysiące obiektów na terenie Polski zrealizowane z wykorzystaniem dostaw z zakresu techniki przeciwwybuchowej, iskrobezpiecznej i technologii bezpieczeństwa.
 • Automatic Systems Engineering od kilkunastu lat organizuje konferencje naukowo – techniczne, wydaje publikacje oraz wykonuje ekspertyzy i audyty.
 • Akademia Bezpieczeństwa ASE organizuje szkolenia w zagadnieniach bezpieczeństwa wybuchowego już od 2006 roku, które ukończyło kilka tysięcy osób. Szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę krajową i europejską przez uznanych specjalistów – praktyków i uzyskują bardzo wysokie oceny uczestników.
 • W szkoleniach Akademii Bezpieczeństwa ASE uczestniczyli pracownicy takich firm jak PKN Orlen, Grupa Lotos, Zakłady Azotowe Puławy, Elektrownia Jaworzno, Elektrociepłownia Kraków, Petrobaltic, Polpharma, Lurgi, Fluor, Energoprojekt. Lista zakładów, których pracownicy brali udział w szkoleniach Akademii Bezpieczeństwa ASE, sięga kilkuset pozycji.
 • Uczestnicy szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE otrzymują certyfikat odbycia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • Szkolenia objęte są certyfikacją jakości w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 przez Bureau Veritas Certification oraz certyfikacją Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

Istnieje możliwość realizacji szkolenia dla większej ilości uczestników w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

ATEX - Technika przeciwwybuchowa (uwzględnia wprowadzoną do polskiego prawa nową dyrektywę ATEX 2014/34/UE)

Miejsce

Warszawa - dokładną lokalizację podamy zainteresowanym uczestnikom na tydzień przed szkoleniem

Termin

6 grudnia 2017

Cena szkolenia

850 zł + 23% VAT

Cena obejmuje

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy i lunch
 • książkę Stanisława Nowaka "Urządzenie elektryczne Ex"

Zgłoszenie na szkolenie

Aby zgłosić się na szkolenie prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy i następnie wysłać faxem lub pocztą na adres Automatic Systems Engineering.

Informacje i konsultacje: 58 520 77 39 lub 58 520 77 20O szkoleniu

Jest to szkolenie bazowe z zakresu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Zrealizowanie tego szkolenia pozwala w podstawowym zakresie spełnić zalecenia normy PN-EN 60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla personelu w strefach Ex. Jednocześnie szkolenie dostarcza wiedzy o zmianach wprowadzonych do polskiego prawodawstwa przez nową dyrektywę ATEX (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej - Dz.U. 2016, poz. 817)

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, projektanci urządzeń w wykonaniu Ex

Prowadzący szkolenie

Łukasz Żyliński – doświadczony specjalista-praktyk w zakresie doboru urządzeń do stref zagrożonych wybuchem, autor publikacji, prelegent konferencji technicznych.

W programie szkolenia

 • Atmosfera wybuchowa;
 • Strefy zagrożone wybuchem;
 • Grupy i kategorie;
 • Zabezpieczenia urządzeń;
 • Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej dyrektywy ATEX 2014/34/UE
 • Grupy wybuchowości i klasy temperaturowe;
 • Instalacja i eksploatacja;
 • Obowiązujące przepisy;
 • Strefy pyłowe.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.