Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych

Opis

Dwudniowe szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów branzy elektrycznej zainteresowanych poserzeniem kompetencji z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej. Szkolenie nie ogranicza się wyłącznie do kwesti związanych z obiektami, na których wystepują strefy zagrożenia wybuchem, ale dotyczy wszelkich obiektów budowlanych.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Specjaliści branży elektrycznej, projektanci, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakładów w zzakresie ochrony odgromowej i przepięciowej

Program

I dzień szkolenia – Ochrona odgromowa

 • Przepisy i normy dotyczące ochrony odgromowej w instalacjach elektrycznych SN, nn oraz AKPiA.
 • Mechanizm rozwoju pioruna i skutki działania prądu piorunowego.
 • Szczegółowe zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.
 • Ryzyko szkód piorunowych,
 • Strefowa koncepcja ochrony odgromowej oraz odstępów bezpiecznych,
 • Zewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
 • Wyrównanie potencjałów w obiektach budowlanych,
 • Specyfika ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem.

 

II dzień szkolenia – Ochrona przepięciowa

 • Przepisy i normy dotyczące ochrony przepięciowej w instalacjach elektrycznych SN, nn oraz AKPiA.
 • Odporność udarowa przyłączy urządzeń.
 • Napięcia i prądy udarowe w obwodach nn.
 • Szczegółowe informacje o urządzeniach ograniczających przepięcia oraz zasady ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej SN, nn oraz AKPiA.
 • Koordynacja układania instalacji nn w obiekcie budowlanym,
 • Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.
 • Przykłady ochrony przed przepięciami instalacji i urządzeń w obiekcie budowlanym

Wykładowca

dr inż. Jarosław Wiater

Lokalizacja

Wisła

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych

- Termin szkolenia:

2019-01-16

- Miejsce szkolenia:

Wisła

Koszt szkolenia:

1800.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1800.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008