Ochrona przed elektrycznością statyczną

Opis

Elektryczność statyczna stanowi jedno z najbardziej zdradliwych źródeł zapłonu atmosfery wybuchowej. Szkolenie obejmuje przekrojowy zakres informacji pozwalającej ocenić ryzyko wystąpienia elektryczności statycznej jako źródła zapłonu i wskazuje konkretne środki ochrony.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci
  • Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem,
  • osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem,
  • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników w strefach zagrożonych wybuchem
Program

  • Zagrożenia i zakłócenia wywoływane przez elektryczność statyczną w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań stanu zagrożenia i zdarzeń wypadkowych powstających w strefach EX;
  • Zasady identyfikacji i oceny zagrożeń;
  • Podstawowe przyrządy pomiarowe i procedury badawcze;
  • Metody ochrony przed elektrycznością statyczną oraz zasady ich stosowania;
  • Kryteria oceny skuteczności ochrony antyelektrostatycznej w świetle wymagań dokumentów normatywnych;
  • Analiza przyczynowo – skutkowa wybranych zdarzeń wypadkowych;
  • Krajowa i międzynarodowa działalność normalizacyjna w przedmiotowej dziedzinie.

Wykładowca

dr Jan Maria Kowalski

Lokalizacja

Warszawa

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Ochrona przed elektrycznością statyczną

- Termin szkolenia:

2018-11-07

- Miejsce szkolenia:

Warszawa

Koszt szkolenia:

850.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008