Dyrektywy maszynowe – minimalne i zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania oraz użytkowania maszyn

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką stosowania Dyrektyw Nowego Podejścia i dyrektyw społecznych w projektowaniu i użytkowaniu maszyn (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE i dyrektywa „narzędziowa” 2009/104/WE). Na szkoleniu zostanie omówiony zakres i odpowiedzialność producentów maszyn oraz użytkowników za wypełnienie i formalne dokumentowanie spełnienia wymagań stawianych wobec maszyn w obowiązującym systemie prawnym. W części praktycznej zostaną omówione zasady sporządzania raportów z działań dostosowawczych maszyn do wymagań minimalnych (ocena modernizacji maszyny pod względem bezpieczeństwa, weryfikacja spełnienia minimalnych wymagań technicznych) oraz raportowania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dokumentowanie oceny ryzyka, sporządzanie instrukcji użytkowania, kompletacja dokumentacji technicznej, sporządzanie deklaracji zgodności WE).

Adresaci

Kadra inżynierska, projektanci, osoby nadzorujące dokumentację urządzeń

Prowadzący szkolenie

Paweł Wąsowicz - specjalista współpracujący z Automatic Systems Engineering w zakresie oceny ryzyka technicznego i przemysłowego. Autor artykułów w prasie naukowo-technicznej, prelegent konferencji technicznych

Bazowy program szkolenia

  • Koncepcja Nowego Podejścia i Podejścia Globalnego w zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn.
  • Ocena spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn.
  • Ocena zgodności maszyn z wymaganiami

Bazowy program szkolenia może zostać rozszerzony o zagadnienia szczegółowe. Tematyka rozszerzeń może być dobierana dowolnie spośród proponowanej listy, jako uzupełnienie lub zastąpienie wybranych elementów programu bazowego

  • Procedura oceny modernizacji maszyny pod względem bezpieczeństwa
  • Ocena zagrożeń i poziomu ryzyka dla zmodernizowanych maszyn
  • Ocena zabezpieczenia użytkowanej maszyny przed ryzykiem wybuchu
  • Analiza i ocena ryzyka dla projektowanych maszyn

Najbliższe terminy

1 Termin szkolenia ustalamy indywidualnie z zainteresowanym
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.