Podstawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Opis

Szkolenie przeznaczone dla pracowników podstawowego szczebla technicznego wykonujących prace nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Krótkie i zwarte szkolenie, obficie ilustrowane filmami, przedstawia w ciekawy i przejrzysty sposób zagrożenia związane wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów.

Celem szkolenia jest uświadomienie i uwrażliwienie uczestników na zagrożenia wybuchowe oraz podkreślenie logiki procedur obowiązujących w zakładzie.

Bonusem szkolenia są materiały szkoleniowe przy wykorzystaniu czytelnych i prostych infografik.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, którego wyniki mogą zostać przekazane osobom zlecającym szkolenie.

Uwaga: elektrykom oraz inżynierom rekomendujemy inne szkolenia: ATEX – Technika przeciwwybuchowa lub Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 000 – Basic knowledge & awareness to enter hazardous area site

Adresaci

Pracownicy podstawowego szczebla technicznego wykonujący prace w strefach zagrożenia wybuchem

Program

  • Lekcje z historii. Omówienie przebiegu reprezentatywnych katastrof związanych z wybuchem oraz wniosków, jakie zostały z nich wyciągnięte.
  • Najważniejsze właściwości pożarowo-wybuchowe substancji palnych.
  • Czym jest atmosfera wybuchowa i dlaczego wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.
  • Potencjalne źródła zapłonu i środki zabezpieczeń.
  • Skrócona informacja o przepisach prawnych i normach
  • Jak czytać cechę przeciwwybuchową urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.
  • Zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Jakie działania należy podejmować przed  rozpoczęciem prac, przed wejściem do strefy, podczas pracy w strefie, po zakończeniu prac.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, którego wyniki mogą zostać przekazane osobom zlecającym szkolenie.

Wykładowca

Grzegorz Kulczykowski

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

3 godziny - szkolenie rozpoczyna się o godzinie 12.00

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Podstawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

- Termin szkolenia:

2018-11-27

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

300.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

300.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008