Nasi wykładowcy

Grzegorz Czesnowski

Grzegorz Czesnowski jest dyrektorem technicznym w firmie Automatic Systems Engineering. Od kilkunastu lat czynnie zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Od pięciu lat prowadzi szkolenia ATEX - Technika przeciwwybuchowa. Autor publikacji technicznych, prelegent wielu konferencji naukowo-technicznych. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (nr Ex 5/2012 nadany przez GIG).

Jan Maria Kowalski

Dr inż. Jan M. Kowalski z Instytutu Przemysłu Organicznego jest wybitnym polskim specjalistą w dziedzinie elektryczności statycznej, członkiem  komitetów naukowych. Jest współautorem norm dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną oraz autorem wielu publikacji i książek.

Od wielu lat współpracuje z firmą Automatic Systems Engineering, jest wykładowcą na wielu konferencjach technicznych, publikuje artykuły w „Magazynie Ex”.

Ireneusz Rogala

Ireneusz Rogala jest Dyrektorem ds. Rozwoju ASE, doświadczonym specjalistą-praktykiem, autorem wielu ekspertyz i audytów, licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Uczestnik i wykładowca na wielu konferencjach tematycznych, redaktor naczelny „Magazynu Ex”, uhonorowany w 2011 roku nagrodą Głównego Inspektora Pracy za zaangażowanie w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy.

Jarosław Wiater

Dr inż. Jarosław Wiater pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Szef Laboratorium Wysokich Napięć. Specjalista w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.

Marcin Chorosz


Marcin Chorosz – doświadczony specjalista praktyk, długoletni pracownik Rafinerii Gdańskiej Grupy LOTOS SA, inżynier Działu Planowania i Nadzoru Remontów Elektrycznych od kilkunastu lat zajmuje się czynnie zagadnieniami związanymi z eksploatacją urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, absolwent studiów podyplomowych GIG„ Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych  wybuchem” i posiadacz Certyfikatu Kompetencji mEx nr Ex/0051/2015 MEx „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego”, uczestnik licznych kursów w zakresie bezpieczeństwa instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Krzysztof Chojnacki

Krzysztof Chojnacki pracuje w energetyce, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz bezpieczeństwa oraz praktycznym wdrażaniu technicznych i organizacyjnych rozwiązań zabezpieczających przed wybuchem w strefach pyłowych. Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Certyfikowany „Menadżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx)”. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, ukończył też studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach oraz „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Autor publikacji w prasie fachowej oraz prelegent na wielu konferencjach technicznych.

Paweł Wąsowicz

Paweł Wąsowicz jest specjalistą współpracującym z Automatic Systems Engineering w zakresie oceny ryzyka technicznego i przemysłowego. Autor artykułów w prasie naukowo-technicznej, prelegent konferencji technicznych

Roman Stadnicki

Roman Stadnicki zagadnieniami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zajmuje się już od 1961 roku. Członek komisji resortowych, doświadczony szkoleniowiec, autor wielu publikacji technicznych. Jest wyróżniony złotą i srebrną odznaką „Zasłużony dla Energetyki”. W roku 2011 został uhonorowany tytułem Człowiek Roku Magazynu Ex jako osoba zasłużona w promocji i wdrażaniu zasad bezpieczeństwa w przemyśle.

Łukasz Żyliński

Łukasz Żyliński od wielu lat zajmuje się zagadnieniami iskrobezpieczeństwa w Automatic Systems Engineering. Autor publikacji technicznych, uczestnik i wykładowca na wielu konferencjach tematycznych.

Konrad Ciebień


Konrad Ciebień jest doświadczonym specjalistą-praktykiem, ekspertem ASE w dziedzinie detekcji, autorem publikacji technicznych na ten temat oraz prelegentem konferencji naukowo-technicznych.

Rafał Frączek


Rafał Frączek, kierownik Działu Analiz Technicznych ASE jest doświadczonym specjalistą-praktykiem, ekspertem ASE w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego, autorem publikacji technicznych oraz prelegentem konferencji naukowo-technicznych. Certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT /BFUNK/I/34/10),

Tomasz Barnert


Specjalista ASE z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Autor ponad 30 artykułów naukowych i technicznych z zakresu bezpieczeństwa w przemyśle. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych CIOP-PIB oraz wielu międzynarodowych konferencji niezawodności i bezpieczeństwa. Finalizuje doktorat na Politechnice Gdańskiej. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Współautor cyklu szkoleniowego i systemu certyfikacji z bezpieczeństwa funkcjonalnego dla osób z polskiego przemysłu, koordynowanych przez PTBN i UDT-Cert.

Jolanta Stadnicka


Jolanta Stadnicka pracuje w firmie Automatic Systems Engineering jako specjalistka z zakresu analizy bezpieczeństwa. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej. Autorka i współautorka wielu ekspertyz i opracowań, zwłaszcza w zakresie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem. Prelegentka konferencji technicznych.

Tadeusz Czwal

Mgr Tadeusz Czwal to ekspert w dziedzinie pomiarów akcyzowych, były długoletni pracownik Politechniki Warszawskiej oraz Głównego Urzędu Miar, przedstawiciel Polski w sześciu Komitetach Technicznych OIML, autor licznych opracowań i wystąpień na konferencjach tematycznych nt. aspektów pomiarowych i prawnych pomiarów ilości paliw.

Zbigniew Florczyk


Zbigniew Florczyk od wielu lat zarówno praktycznie, jak i teoretycznie zajmował się zagadnieniami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: jako sztygar urządzeń elektrycznych w Kopalni Węgla Kamiennego oraz jako nadinspektor w Urzędzie Górniczym. Doświadczony szkoleniowiec.

Andrzej Wolski


Andrzej Wolski jest doświadczonym specjalistą Automatic Systems Engineering w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i procesowego z wieloletnią praktyką na platformie wydobywczej. Doświadczony szkoleniowiec.


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.