Sesja ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych

Opis

Dwudniowa sesja szkoleniowa „ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych” to najbardziej dogodna forma zdobycia przekrojowej wiedzy na temat ATEX i ATEX USERS: wymogów prawnych i normatywnych, zabezpieczeń oraz eksploatacji urządzeń, bezpieczeństwa pracowników, systemów detekcji itp.
Sesja stanowi znakomitą alternatywę dla kilku szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i techniki przeciwwybuchowej. Łączy w sobie treści przedstawiane aż na 5 szkoleniach.
Wieczorem pierwszego dnia sesji w Gdańsku zapraszamy Uczestników na spacer po Starym Mieście wraz z przewodnikiem i kolację w klimatycznej restauracji nad Motławą. 

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Projektanci urządzeń w wykonaniu Ex, kadra techniczna i menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem.

Program

I dzień

Formalno-prawne aspekty dyrektywy ATEX USERS

 • Podstawy prawne, definicje i przeznaczenie.
 • Identyfikacja zagrożenia i ocena zagrożenia wybuchem.
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej.
 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem.
 • Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu.
 • Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchem.
 • Sporządzanie, użytkowanie, weryfikacja i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

ATEX – Technika przeciwwybuchowa

 • Zabezpieczenia urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Grupy wybuchowości i klasy temperaturowe.
 • Dobór urządzeń do stref zagrożonych wybuchem gazowych i pyłowych.

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 • Instalowanie i eksploatacja urządzeń i systemów ochronnych.

II dzień

Wprowadzenie do bezpieczeństwa procesowego

 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem w technice
 • Bezpieczeństwo Procesowe, analizy ryzyka w technice – przegląd
 • Bezpieczeństwo Procesowe –  zmieniające się uwarunkowania prawne i normatywne

Bezpieczeństwo funkcjonalne w systemach ochrony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Procedura oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego (determinacja SIL)
 • Wymagania funkcjonalne funkcji bezpieczeństwa
 • ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego

Redukcja skutków wybuchu

 • Organizacyjne środki redukcji skutków wybuchu
 • Odciążenia wybuchu
 • Tłumienie wybuchu pyłów

Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych

 • Systemy detekcji gazów w realizacji funkcji bezpieczeństwa  w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Metody detekcji i zagadnienia projektowe.

Wykładowca

Andrzej Wolski, Łukasz Żyliński, Tomasz Barnert, Konrad Ciebień

Lokalizacja

Gdańsk

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Sesja ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych

- Termin szkolenia:

2018-11-22

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1800.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1800.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008