SEVESO III. Metodyka przygotowania Raportu o Bezpieczeństwie

Opis

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom przekrojowej wiedzy na temat:

  • obowiązków dla Zakładów Dużego Ryzyka/Zwiększonego Ryzyka wynikających z wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy SEVESO III,
  • praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem PZA/SZB /RoB
Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo Zakładów Dużego i Zwiększonego Ryzyka

Program

  • Obowiązki prowadzącego Zakład Dużego Ryzyka/Zakład Zwiększonego Ryzyka  wynikające z implementacji Dyrektywy SEVESO III
  • Analizy Bezpieczeństwa i rozwój scenariuszy awaryjnych. Lista Zdarzeń Awaryjnych (LZA)
  • Określenie częstości zdarzeń (LOPA)
  • Określenie wielkości skutków i bezpiecznych odległości zgodnie z nowymi wymaganiami
  • Wyselekcjonowanie Reprezentatywnych Zdarzeń Awaryjnych (RZA)
  • Ocena ryzyka i określenie wymagań dotyczących systemów technicznych
  • Potwierdzenie zgodności z nowymi wymaganiami „niezawodności”
  • Nowe inwestycje oraz modernizacje instalacji produkcyjnych w Zakładach Dużego Ryzyka

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

Warszawa

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

SEVESO III. Metodyka przygotowania Raportu o Bezpieczeństwie

- Termin szkolenia:

2019-01-29

- Miejsce szkolenia:

Warszawa

Koszt szkolenia:

850.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008