Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym. Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

Opis

Zapraszamy na dwudniową sesję szkoleniową dla automatyków poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy dzień szkolenia obejmuje swym zakresem omówienie norm i przepisów, analizę i ocenę ryzyka, analizę warstw zabezpieczeń, określenie i weryfikację poziomów niezawodności (SIL) wraz z różnymi przykładami z praktyki inżynierskiej w zakładach polskich i zagranicznych.

Drugiego dnia odbędzie się szkolenie dostarczające wiedzy nt. podstawowych wymagań dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa SIS w zakresie: zarządzania cyklem wymaganych czynności organizacyjnych oraz technicznych, wymagań w zakresie projektowania, eksploatacji i obsługi systemów z uwzględnieniem wymagań norm IEC 61511, IEC 62443, ISA 84.00.09

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa prowadzi Rafał Selega - ponad 20 lat doświadczenia w zakresie projektowania i uruchomienia systemów zabezpieczających automatyki przemysłowej. Konsultant do spraw bezpieczeństwa funkcjonalnego odpowiedzialny za rozwiązania dla systemów bezpieczeństwa, szkolenia, doradztwo. Członek komitetu IEC 61511 oraz ISA 84.00

 

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo zakładów

Program

I dzień szkolenia - Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym. 

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w dyrektywach i normach
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Analiza warstw zabezpieczeń
 • Określanie i weryfikacja poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce – przykłady przemysłowe

II dzień szkolenia - Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

 • Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej, jako kluczowy aspekt projektowania, budowy i eksploatacji
 • Wymagania prawne oraz istniejące standardy
 • Zarządzanie procesem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • Wyzwania odnośnie wymaganych kompetencji osób
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • Specyfikacja wymagań dla cyberbezpieczeństwa
 • Główne wymagania dla projektowania i budowy bezpiecznych systemów
 • Kluczowe wymagania dla eksploatacji i obsługi systemów zabezpieczeń cybernetycznych
 • Wyzwania dla modyfikacji zabezpieczeń i ich likwidacji
 • Monitorowanie działania systemów i ich usprawnianie, jako podstawowy element eksploatacji
 • Kontrola przestrzegania wymaganej organizacji pracy poprzez weryfikację, audyty i oceny bezpieczeństwa
 • Praktyczny przykład identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka

Wykładowca

Tomasz Barnert, Rafał Selega

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym. Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

- Termin szkolenia:

2018-11-19

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1700.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1700.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008