Sesja ATEX EKSPLOATACJA. Dobór, montaż, kontrola i konserwacja urządzeń Ex

Opis

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu wykonania i eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i jest dedykowane szczególnie dla pracowników zakładów, w których są już zainstalowane i użytkowane urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Swoim zakresem szkolenie obejmuje normy PN-EN 60079-0, 60079-14, 60079-17

Szkolenie jest wzbogacone o część praktyczną. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć zasady konstrukcji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym na konkretnych urządzeniach, przeszkolić się praktycznie we właściwej kontroli urządzeń oraz zasadach prawidłowej instalacji.

Program szkolenia został opracowany w oparciu o doświadczenia wynikające z eksploatacji urządzeń w jednym z najnowocześniejszych zakładów rafineryjnych w Polsce.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504 oraz IECEx Unit Ex 004 – Maintain equipment in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

Program

I dzień szkolenia

 • Przegląd obowiązujących aktów prawnych związanych z urządzeniami przeciwwybuchowymi
 • Właściwości substancji palnych i wybuchowych
 • Metody zapobiegania wybuchowi atmosfer gazowych i par cieczy.
 • Analiza źródeł zapłonu
 • Analiza bezpieczeństwa, DZPW
 • Klasyfikacja stref potencjalnie zagrożonych wybuchem
 • Omówienie zasad konstrukcji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

II dzień szkolenia

 • Omówienie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i zasad eksploatacji:
  • Silniki elektryczne
  • Skrzynki pośredniczące
  • Rozdzielnice elektryczne
  • Instalacje oświetlenia
  • Instalacje ogrzewania elektrycznego
  • Rozdzielnice gniazd remontowych
 • Zabezpieczenia silników pracujących w strefie Ex
 • Zabezpieczenia silników pracujących w strefie  Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości
 • Metody doboru wpustów+ i zarabianie kabli w atmosferach wybuchowych
 • Instalacje odgromowe w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 • Uziemienia w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 • Ochrona antyelektrostatyczna w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 • Kompetencje  personelu zajmującego się eksploatacją instalacji w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem
 • Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex
 • Czasokresy przeglądu instalacji elektrycznych
 • Omówienie uszkodzeń dyskwalifikujących urządzenie z eksploatacji w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 • Odbiory techniczne instalacji elektrycznych nowych i modernizowanych
 • Bezpieczne wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem
 • Znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Certyfikacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych
 • Omówienie przykładowych błędów instalacyjnych
 • Pytania i dyskusja

 

W trakcie szkolenia zostaną przeprowadzone następujące zajęcia warsztatowe:

 • Warsztaty szkoleniowe z procedury prowadzenia kontroli urządzeń elektrycznych w oparciu o normę PN-EN 60079-17 z zastosowaniem dedykowanych boksów szkoleniowych i oprogramowania Inspector-Ex®.
 • Ćwiczenia praktyczne z instalacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wykładowca

Marcin Chorosz

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

2 dni po 6-7 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Sesja ATEX EKSPLOATACJA. Dobór, montaż, kontrola i konserwacja urządzeń Ex

- Termin szkolenia:

2022-10-27

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

2400.00zł netto (2952zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

2400.00 netto (2952zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39