Akademia Nowych Technologii

Zielona transformacja

 

Unia Europejska, podejmując szereg inicjatyw, obrała zdecydowany kierunek ograniczenia zmian klimatycznych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju napędzają zmiany w energetyce, transporcie, przemyśle i rolnictwie - w oparciu o już istniejące oraz dopiero planowane rozwiązania technologiczne.

 

Nowe trendy w przemyśle i gospodarce koncentrują się w wielu obszarach. Możemy tu wymienić takie jak:

  • transformacja energetyczna ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wodorowego,

  • optymalizacja energetyczna i energetyka rozproszona,

  • kogeneracja,

  • energetyka odnawialna dla przemysłu i biznesu,

  • gospodarka obiegu zamkniętego,

  • bezpieczeństwo wdrażania nowych technologii.

 

Nowe rozwiązania wymagają wszechstronnej wiedzy i wnikliwego rozpoznania. Transformacja gospodarcza nie uda się bez aktywnego udziału specjalistów, którzy na co dzień mierzą się ze złożonymi technologicznie procesami.

 

Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem kadra inżynierska musi mieć dostęp do sprawdzonych informacji, oraz aktualnej wiedzy z obszaru nowych rozwiązań i technologii.

 

Czym jest Akademia Nowych Technologii?

 

Akademia Bezpieczeństwa to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering (ASE) - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Od 2019 roku szkolenia Akademii Bezpieczeństwa realizowane są przez firmę EKO-KONSULT sp. z o.o. należącą do Grupy Technologicznej ASE.

 

Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ukończyło od 2006 roku kilkanaście tysięcy uczestników z ponad 300 firm i zakładów, w tym największych przemysłowych zakładów polskich.

 

EKO-KONSULT jest firmą doradczą, świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu i środowiska, wspierając rynek energetyczny, w tym offshore w sektorach Oil&Gas oraz energetyki odnawialnej, a także inne sektory przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, oraz spożywczego.

 

Jako część Grupy Technologicznej ASE, EKO-KONSULT gwarantuje kompleksową obsługę inwestycji lub obiektu technicznego od wczesnego etapu projektowania, przez cały okres funkcjonowania, zapewniając doradztwo środowiskowe oraz wsparcie w procesie analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka w obiekcie.

 

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nowych technologii Akademia Bezpieczeństwa tworzy Akademię Nowych Technologii, na którą składają się wysoko wyspecjalizowane, prestiżowe kursy z zakresu transformacji energetycznej, morskiej energetyki wiatrowej, odnawialnych źródeł energii i nowych technologii.

 

Wykładowcami Akademii Nowych Technologii są wysokiej klasy specjaliści z Polski i z całego świata. Dlatego szkolenia będą prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Aktualnie pracujemy nad ofertą szkoleniową Akademii Nowych Technologii, która będzie poszerzała się z tygodnia na tydzień.

 

Tu kliknij, aby zobaczyć najbliższe szkolenia Akademii Nowych Technologii