Aktualności

19.06.2024

Dyrektywa ciśnieniowa - nowe szkolenie

Producenci komponentów wchodzących w skład instalacji wodorowych są zobowiązani do takich działań, by urządzenia, które są sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego spełniały wymagania szeregu dyrektyw. Jednym z dokumentów mających znaczący wpływ na zakres obowiązków dostawców jest dyrektywa określająca wymagania wobec urządzeń ciśnieniowych (PED 2014/68/UE).

 Dyrektywa PED określa zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych i zespołów, zróżnicowane w oparciu o wartość ciśnienia, rodzaj cieczy lub gazu będących medium operowanym przez to urządzenie.

Szkolenie zapewnia zrozumienie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych i sposobu jej stosowania.

Szkolenie dedykujemy dla osób zaangażowanych w produkcję, zamawianie, eksport, uruchamianie lub dystrybucję urządzeń ciśnieniowych oraz rozumiejących zasady projektowania i budowy urządzeń ciśnieniowych.

Szkolenie prowadzi Paweł Cempura - trener, praktyk, z doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w działach projektów, jakości, zakupów i produkcji, w firmach z przemysłu wodorowego i nowoczesnych technologii zlokalizowanych w Europie zachodniej. Wykładowca posiada wykształcenie wyższe z obszarów inżynierii elektroenergetycznej, finansów i zarządzania, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w Europie, oraz w krajach Azjatyckich. 

Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2024 roku w formule on line.

Szczegóły pod linkiem https://akademiabezpieczenstwa.com/zastosowanie-dyrektywy-pe-201468ue-dyrektywa-urzadzen-cisnieniowych-w-zatwierdzaniu-elementow-systemow-wodorowych,806,pl

Zapraszamy

czytaj więcej

07.02.2024

Szkolenie dot. zarządzania projektami wodorowymi

Miło nam poinformować, że w programie Akademii Wodorowej pojawiło się nowe szkolenie, dot. zarządzania projektami wodorowymi. Podejmując się pracy z projektem wodorowym stajemy przed faktem przeanalizowania potrzeb i wymagań urzędowych, tak aby realizowany przez nas projekt w pełni je spełniał, ale także aby finansowy efekt końcowy projektu był pozytywny. Aby to osiągnąć, należy przeanalizować wszystkie potencjalne sytuacje ryzyka i zaplanować środki zapobiegawcze dla każdego z nich. Nie wszystkie ryzyka można wyeliminować od razu, ale na pewno można przygotować się na ich występowanie i zmniejszyć ich wpływ na realizacje projektu. 

Temu też służy nowe szkolenia prowadzone w ramach Akademii Wodorowej przez p. Pawła Cempurę

Szczegóły pod linkiem

https://akademiabezpieczenstwa.com/zarzadzanie-projektem-wdrozenia-komponentow-oraz-systemow-wodorowych,799,pl

czytaj więcej

08.01.2024

Akademia Wodorowa w 2024 roku

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia VII i VIII edycji Akademii Wodorowej w roku 2024. W stosunku do poprzednich edycji zaszła jedna, ale dość istotna zmiana.

Zmienił się program szkolenia z poziomu zaawansowanego „Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych”. Wsłuchując się opinie naszych uczestników, postanowiliśmy mu nadać bardziej praktyczny wymiar. Omawiamy wszelkie zagrożenia wodorowe i sposoby ich zapobiegania na konkretnym przykładzie stacji tankowania wodoru.

Stacje tankowania wodoru (HRS) staną się w niedługim czasie jednym z najczęściej spotykanych elementów infrastruktury wodorowej. W przeciwieństwie do innych obiektów eksploatujących wodór, będą one dostępne dla osób nieprzeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa. Ich konstrukcja, zabezpieczenia i procedury obsługi będą wymagały podwyższonych standardów. Dlatego właśnie przykład tego obiektu jest szczególnie wskazany do omówienia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu zagrożeń związanych z wykorzystaniem wodoru.

Polecamy oczywiście pozostałe, pełne praktycznej wiedzy szkolenia wodorowe.

Zapraszam do zapoznania się z aktualnym opisem Akademii Wodorowej lub pobraniem pliku pdf z aktualnym opisem i kalendarzem szkoleń wodorowych na 2024 rok

czytaj więcej

03.01.2024

Szkolenie z naprawy taśm grzewczych stosowanych do ogrzewania rur, zbiorników i aparatury procesowej

W ofercie Akademii Bezpieczeństwa pojawia się nowe specjalistyczne szkolenie:

Naprawa uszkodzonych taśm grzewczych eksploatowanych w strefach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem z wykorzystaniem certyfikowanych zestawów naprawczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo techniczne eksploatowanych systemów elektrycznego ogrzewania rur, zbiorników oraz aparatury procesowej – zarówno w strefach zagrożonych wybuchem, jak i poza strefami.

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego specjalistę z tego zakresu. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której uczestnicy pod nadzorem szkoleniowca, wykonują prawidłową naprawę taśm grzewczych.

Szkolenie organizujemy na zamówienie, w miejscu wybranym przez zleceniodawcę.

Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduje się tutaj.

czytaj więcej

23.11.2023

Szkolenie dla elektrociepłowników

Z przyjemnością anonsujemy nowe szkolenie dla pracowników elektrociepłowni: Transformacja energetyczna w ciepłownictwie i gospodarce cieplnej zakładów.

Celem szkolenia jest prezentacja dostępnych technologii wytwarzania ciepła (i energii elektrycznej) umożliwiających odejście od paliw kopalnych dla budowy strategii transformacji zgodnej z politykami klimatycznymi UE. Uczestnicy zapoznają się tak z charakterystycznymi parametrami poszczególnych technologii np.: pompy ciepła, kogeneracja wodorowa, magazynowanie energii cieplnej, sieci ultraniskotemperaturowe itp. jak i ograniczeniami dla ich stosowania. Zaprezentowane zostaną przykłady budowy mixu energetycznego spełniającego wymagania nowoczesnego ciepłownictwa.

Przedstawione zostaną także wybrane zagadnienia formalne oddziaływające na branżę wytwarzania ciepła tj:, Taksonomia EU; Fit for 55; ustawa prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o efektywności energetycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla zakładów przemysłowych i ciepłowniczych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli źródeł ciepła opalanych paliwami kopalnymi. W szkoleniu powinni uczestniczyć przedstawiciele kierownictwa, służb energetycznych, służb odpowiedzialnych za strategię i rozwój przedsiębiorstw a także przedstawicieli samorządów posiadających aktywa ciepłownicze.

Szkolenie prowadzi Janusz Mazur - dyrektor Biura ds. Integracji Usług Energetycznych i Badawczo-Rozwojowych w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A, doświadczony specjalista w zakresie energetyki, od wielu lat prowadzi szereg projektów związanych z transformacją energetyczną.

Szczegółowy opis szkolenia oraz najbliższe terminy znajdą Państwo pod linkiem

https://akademiabezpieczenstwa.com/transformacja-energetyczna,720,pl

czytaj więcej

23.11.2023

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych - cykl szkoleń

W ofercie Akademii Bezpieczeństwa pojawiły się dwa nowe szkolenia związane z bezpieczeństwem farm fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii. Skuteczne gaszenie instalacji fotowoltaicznych, pojazdów elektrycznych i bateryjnych magazynów energii stanowi bardzo poważny problem. Tym większego znaczenia nabierają skuteczne środki zapobiegania pożarom takich instalacji.

Szkolenia stanowią wzajemnie uzupełniający się cykl:

Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach fotowoltaicznych w aspekcie przeciwpożarowym

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynów energii

Zapraszamy na te szkolenia w cyklu dwudniowym, jak równiez do skorzystania z poszczególnych szkoleń osobno - zaleznie od potrzeb.

W przypadku udziału w cyklu dwudniowym oferujemy rabat 15% na oba szkolenia!

Szczegóły pod linkiem

https://akademiabezpieczenstwa.com/bezpieczenstwo-instalacji-fotowoltaicznych,238,pl

czytaj więcej

22.11.2023

Kalendarz szkoleń na 2024 rok

Jest już dostepny Kalendarz Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa na rok 2024. Zapraszamy do pobrania i zaplanowania szkolen na nadchodzący rok.

Tu można pobrać plik pdf z kalendarzem szkoleń w 2024

czytaj więcej

08.09.2023

Nowe praktyczne szkolenie dla automatyków

Bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce (czyli co każdy automatyk wiedzieć powinien)

Każdy automatyk pracujący na instalacji będzie miał styczność z systemem automatyki blokadowej. Powinien znać zatem odpowiedź na zasadnicze pytania, takie jak np.: jak dobierane są urządzenia i czy ich niezawodność to jedyny parametr o tym decydujący? Jakie rozwiązania sprzętowe są stosowane w układach pomiarowych, logicznych i wykonawczych? Co wpływa na poprawne wykonanie funkcji bezpieczeństwa? Jak zdefiniować testy okresowe, jak je przeprowadzać i po co są one potrzebne? Czy jest to jedyna droga zapewnienia bezpieczeństwa instalacji?

Na te i wiele innych pytań odpowiada praktyczne szkolenie przygotowane specjalnie dla inżynierów automatyków, które poprowadzi certyfikowany i doświadczony specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego Tomasz Barnert.

Zapraszamy!

Szczegóły tutaj

 

czytaj więcej

04.08.2023

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - nowe szkolenie

Porty, terminale paliwowe, rurociągi, gazociągi czy obiekty energetyczne stanowią ważny element systemu infrastruktury krytycznej państwa. Obecnie szczególnego znaczenia nabierają morskie farmy wiatrowe które będą usytuowane w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, poza granicami wód terytorialnych. Inwestorzy, a docelowo Operatorzy Morskiej Infrastruktury Krytycznej (w tym morskich farm wiatrowych) muszą poruszać się w gąszczu skomplikowanych regulacji polskich, europejskich i międzynarodowych.


Wymaga to złożonej wiedzy co do obowiązków i odpowiedzialności ciążących zarówno na członkach kadry zarządczej morskich farm wiatrowych, jak i personelu pełniącym dyżury w miejscach monitorowania codziennej działalności operacyjnej.


Jakie obowiązki w zakresie ochrony, jakie zagrożenia, kiedy reagować, w jaki sposób reagować, z kim współdziałać?


Na te i inne pytania odpowie szkolenie które adresujemy do członków zarządów, menedżerów oraz operatorów monitorujących pracę morskiej infrastruktury krytycznej, brzegowej i offshore.


Szkolenie prowadzi kmdr rez. Mirosław Ogrodniczuk – doświadczony doradca firmy Squadron w obszarze bezpieczeństwa morskiego i przemysłu offshore. Karierę wojskową rozpoczynał na jednostkach pływających, aż do stanowiska dowódcy okrętu. W kolejnych latach zajmował się wdrażaniem standardów NATO w polskiej Marynarce Wojennej, szkoleniem dowództw i sztabów, planowaniem użycia sił morskich, ochroną żeglugi komercyjnej świadczącej usługi na rzecz NATO i sił koalicyjnych. Zajmował stanowiska planistyczne w Sztabie Generalnym WP oraz Dowództwie Generalnym SZ RP.
Po zakończeniu służby wojskowej wykorzystywał swoje doświadczenie w obszarze przemysłu obronnego, zarówno w międzynarodowej firmie prywatnej jak i spółce skarbu państwa. Absolwent Naval Staff College, Newport USA, SGH w Warszawie i Royal College of Defence Studies w Londynie.

Szczegółowe informacje informacje o szkoleniu znajdują się tutaj

czytaj więcej

05.05.2023

Nowe szkolenia z bezpieczeństwa pożarowego: instalacje fotowoltaiczne oraz przejścia instalacyjne

Do oferty Akademii Bezpieczeństwa dodaliśmy dwa nowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego:

Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach fotowoltaicznych w aspekcie przeciwpożarowym

Jest to szkolenie wprowadzające w tematykę bezpieczeństwa pożarowego postępowania przy instalacjach fotowoltaicznych dla inspektorów p.poż. oraz służb ratowniczych. W sposób poglądowy przedstawia całość zagadnień związanych z budową instalacji fotowoltaicznych, ich pracą oraz zagrożeniami które wprowadzają dla użytkowników i strażaków. Szkolenie to stanowi podstawę do poszerzania swoich kompetencji w tym zakresie.

Szczegółowy program znajdą Państwo tutaj.

Szkolenie na temat zabezpieczania przejść instalacyjnych nosi nazwę NIE przekombinowane przejścia instalacyjne – czyli czego nie znajdziesz w Europejskiej Ocenie Technicznej.

Szkolenie przygotowuje do projektowania,  realizacji oraz odbiorów przejść instalacyjnych. Temat ten stanowi bardzo ważny, aczkolwiek często niedoceniany  element bezpieczeństwa pożarowego.

Szczegółowy program znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy

czytaj więcej

14.03.2023

Już niedługo nowe obowiązki raportowania dla firm w zakresie ESG

Obowiązek raportowania ESG będzie już niedługo dotyczył każdej firmy. Warto już teraz przygotować się i zmierzyć z tym tematem. Duże firmy, które obecnie raportują w zakresie ESG będą zwracały uwagę na łańcuch dostaw i wymagały od dostawców szczegółowych informacji dotyczących pochodzenia produktu i śladu węglowego.

Szkolenie ma na celu przybliżenie firmom nadchodzących wyzwań w zakresie raportowania pozafinansowego ESG, tak aby mogły być świadome czekających ich nieuchronnie nowych wymagań.

ESG w przedsiębiorstwie w zarysie

 

czytaj więcej

09.03.2023

Nowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

Akademia Bezpieczeństwa wprowadziła nowe szkolenie pod nazwą "Warunki ochrony przeciwpożarowej w Projekcie Budowlanym - szkolenie dla nie-pożarników".

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i chrony przeciwpożarowej dla osób, które nie posiadają specjalistycznego wykształcenia pożarniczego, aby w swobodny sposób mogły uczestniczyć w pracach związanych w tym zakresem. W sposób poglądowy przedstawia całość zagadnień związanych z warunkami ochrony ppoż i stanowi dobrą podstawę do stopniowego poszerzania swoich kompetencji.

Na szkoleniu uczestnik pozna wymagane treści o warunkach ochrony przeciwpożarowej dla projektu:

- zagospodarowania terenu

- architektoniczno – budowlanego

- technicznego

Terminy i opisy szkoleń znajdują się pod linkiem. Zapraszamy

czytaj więcej

01.03.2023

Cykl szkoleń z optymalizacji kosztów energii elektrycznych

Otwieramyy nowy cykl szkoleń dotyczący optymalizacji kosztów energii elektrycznej.

Rosnące ceny energii elektrycznej stawiają pod znakiem zapytania opłacalność produkcji i spędzają sen z powiek właścicielom i dyrektorom zakładów produkcyjnych. Obniżenie kosztów pozyskania energii elektrycznej jest możliwe, a nawet konieczne - dlatego firmy zasypywane są różnymi propozycjami rozwiązań. Jak się w nich poruszać? Jaka opcję wybrać? Jak rozmawiać z partnerami? Jak rozpocząć cały proces?

Celem cyklu szkoleń Optymalizacji energetycznej jest ułatwienie uczestnikom znalezienie odpowiedzi na 4 pytania:

·        Jak pozyskać tańszą energię z innego źródła niż od operatora systemu elektroenergetycznego?

·        Jak obniżyć koszty zużycia energii już istniejących instalacji w zakładzie?

·        Jak zmagazynować potrzebną energię, kiedy jest tańsza lub mamy ją w nadmiarze?

·        Jak poruszać się po rynku energii i wybrać najbardziej optymalną taryfę?

 

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Optymalizacja Kosztów Energii

czytaj więcej

16.12.2022

Akademia Wodorowa 2023 z nowymi szkoleniami

Jest już dostępny kalendarz szkoleń Akademii Wodorowej na rok 2023. 

Z satysfakcją informuję, że w kolejnej edycji Akademii Wodorowej znajdą się dwa nowe szkolenia dotyczące elektrolizerów oraz ogniw paliwowych. Szkolenia te poprowadzi pani dr inż. Renata Włodarczyk z Politechniki Częstochowskiej.

Wśród wszystkich technologii produkcji wodoru elektrolizery są postrzegane jako technologia o największym potencjale do redukcji kosztów produkcji wodoru w niedalekiej przyszłości. Znajomość rodzajów elektrolizerów, uwarunkowań ich działania, doboru i właściwej eksploatacji jest bardzo wskazana dla osób podejmujących decyzje w zakresie rozwoju zakładu i wprowadzania nowych technologii.

Podobnie rzecz się ma z ogniwami paliwowymi. Technologia ta nie jest stosowana wyłącznie w transporcie. Stanowi optymalne rozwiązanie przy produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zapraszam do zapoznania się z aktualnym opisem Akademii Wodorowej lub pobraniem pliku pdf z aktualnym opisem i kalendarzem szkoleń wodorowych na 2023 rok.

czytaj więcej

05.12.2022

Kalendarz szkoleń na 2023 rok

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym kalendarzem szkoleń na rok 2023. Jest on dostępny w zakładce DO POBRANIA lub pod linkiem

Kalendarz Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa 2023

czytaj więcej

23.08.2022

Kolejna edycja Akademii Wodorowej

Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszamy na szkolenia w trzech formułach:
- stacjonarne,
- hybrydowe czyli stacjonarne z transmisją on-line,
- on-line.
Przy opisie każdego ze szkoleń wskazujemy sposób jego prowadzenia.

We wrześniu br. rusza 5 edycja Akademii Wodorowej. Już teraz zapowiadamy poszerzenie formuły Akademii Wodorowej o szkolenie dotyczące elektrolizerów oraz ogniw paliwowych. Szczegóły o nowych szkoleniach pojawią się wkrótce, ale już teraz można zapisywać się na aktualnie podane w kalendarzu.
Serdecznie zapraszamy do zdobywania wiedzy w tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się technologii.

czytaj więcej

30.11.2021

Kalendarz szkoleń na 2022 rok

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym kalendarzem szkoleń na rok 2022. Jest on dostępny w zakładce DO POBRANIA lub pod linkiem

http://www.akademiabezpieczenstwa.com/files/4/Szkolenia2022.pdf

czytaj więcej

08.11.2021

Nowe szkolenie nt. klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla członków komisji kwalifikacyjnych

Prawidłowa klasyfikacja oraz określenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo instalacji. Nie jest to proste zadanie i często wymaga współdziałania kilku specjalistów z różnych dziedzin wiedzy technicznej. Zdają sobie z tego sprawę zarządy wielu zakładów przemysłowych, które powołują w tym celu specjalne komisje kwalifikacyjne. Zadaniem tych komisji jest weryfikacja i zatwierdzenie wszelkich zmian w klasyfikacji i zasięgach stref Ex w przedstawianej im dokumentacji.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem stanowi specjalistyczną dziedzinę bezpieczeństwa, w coraz większym stopniu opartą na skomplikowanych modelach matematycznych, w której często zachodzą zmiany. Przykładem takiej zmiany jest opublikowana we wrześniu br. norma PN-EN 60079-10-1:2021. W edycji tej, w załącznikach B, C i D, wprowadzono istotne zmiany w metodyce klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach. Efektem tych oraz innych zmian w normie może być konieczność ustalenia nowych zasięgów i rodzajów stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach.

Istotne uzupełnienie w zakresie metodyki klasyfikacji stref stanowią standardy i kody krajowe, których stosowanie zgodnie z PN-EN 60079-10-1:2021 jest dopuszczalne.

Specjaliści EKO-KONSULT od kilkunastu lat tworzą różnego rodzaju analizy i dokumenty z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, w których wyznaczane są strefy zagrożenia wybuchem. Stąd zrodziła się idea specjalnego, pogłębionego szkolenia dedykowanego dla członków komisji kwalifikacyjnych zakładów przemysłowych.

Szkolenie ma na celu omówienie przedstawionych w normie PN-EN 60079-10-1:2021 oraz w wybranych standardach i kodach krajowych zasad klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

Istotnym atutem szkolenia będą warsztaty, w trakcie których grupa szkoleniowa przeprowadzi klasyfikację stref dla kilku typowych sytuacji.

Szkolenie trwa 2 dni robocze. Pierwsze takie szkolenie planowane jest 1-2 lutego 2022 roku w sali szkoleniowej Akademii Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie http://www.akademiabezpieczenstwa.com/gazowe-atmosfery-wybuchowe-klasyfikacja-przestrzeni-zagrozenia-wybuchem-szkolenie-dedykowane,534,pl

 

czytaj więcej

12.07.2021

Lato 2021 w Akademii Bezpieczeństwa

Wracają szkolenia stacjonarne!

Przez długie miesiące nie mogliśmy się spotykać na szkoleniach inaczej niż w formie on-line. Na szczęście sytuacja wraca do normy – oby jak najdłużej. Dlatego z radością zapraszamy Państwa na szkolenia stacjonarne do Gdańska już teraz. Letnie szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE w miesiącach lipcu i sierpniu będą odbywać się w piątki. Uczestnikom, którzy chcieliby zostać na weekend w Trójmieście, pomożemy w wyborze hotelu oraz zaprosimy w przeddzień szkolenia (w czwartek) na program wieczorny obejmujący zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Trójmiasta z przewodnikiem oraz kolację w restauracji

Szczegóły w ulotce do pobrania

czytaj więcej

12.03.2021

Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Czy wiesz, że na szkolenia Akademia Bezpieczeństwa możesz pozyskać fundusze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) finansuje kształcenie pracowników, by mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wybór instytucji edukacyjnej, na którą przyznawane są środki z KFS należy do pracodawcy. Wielu naszych klientów przeszkoliło u nas swoich pracowników otrzymując na ten cel środki z KFS.

Akademia Bezpieczeństwa spełnia wymagania KFS

Akademia Bezpieczeństwa świadczy usługi szkoleniowe zgodnie z wymogami stawianymi przez KFS:

·        posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

·        przedmiotem wykonywanej działalności są usługi szkoleniowe w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

·        po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest zgodny z wymogami urzędów.

Kto może skorzystać?

O wsparcie finansowe z KFS mogą wystąpić pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

W każdym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa priorytety, według których przyznawane są środki KFS na kształcenie. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z nich.

Jaka może być wysokość dofinansowania?

W ramach KFS pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie od 80 do 100 % kosztów szkolenia siebie i swoich pracowników.

W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?

Pracodawca składa wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Pamiętaj, by wniosek był jak najbardziej aktualny - wydrukuj go krótko przed wizytą w urzędzie. Zdarza się, że wprowadzane są niewielkie zmiany w formularzach, i jeśli Twój wniosek został wypełniony na nieaktualnym formularzu, może z tego powodu zostać odrzucony. 

Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru. Warto zatem śledzić strony internetowe właściwych Urzędów Pracy.

Pracodawca dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Uwaga! Najbliższy nabór w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku startuje 15 - 25 marca 2021

Więcej informacji o aktualnym naborze w Gdańsku znajdziesz pod linkiem: https://bit.ly/3bDQNJK

 

 

Źródło informacji: https://wupgdansk.praca.gov.pl/kfs

czytaj więcej

01.02.2021

Reorganizacja szkoleń z zakresu ochrony przed wybuchem w Akademii Bezpieczeństwa

Wsłuchując się uwagi naszych uczestników, wykładowców i ekspertów oraz po wewnętrznych analizach postanowiliśmy zreorganizować układ i program naszych szkoleń, aby bardziej odpowiadał potrzebom naszych klientów. Cel zmian polega na tym, aby uczestnika nie obarczać nadmierną lub zbyt małą ilością informacji, lecz by w miarę precyzyjnie dostosować zakres przekazywanej wiedzy do jego profilu zawodowego.

Oto najbardziej istotne elementy nowego układu szkoleń z zakresu wybuchowości.

1.       Wprowadzamy wyraźny podział na szkolenia ATEX USER – związane z zagadnieniami bhp oraz ATEX – dotyczące urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2.       Wprowadzamy dwa szkolenia ATEX USER: dla pracowników operacyjnych najniższego szczebla oraz dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenia te mogą stanowić profesjonalne uzupełnienie okresowych szkoleń bhp-owskich w obszarze ochrony przed wybuchem.

3.       Dzielimy i poszerzamy dotychczas prowadzone szkolenia ATEX na elementy bardziej dostosowane do profilów zawodowych zainteresowanych uczestników. Szkolenia te merytorycznie odpowiadają zakresom odpowiednim normom serii 60079:

a.       ATEX – Podstawowe wymagania. Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożenia wybuchem (zastępuje ATEX – Technika przeciwwybuchowa)

b.      ATEX – Dobór i montaż instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem (sprofilowane i rozszerzone szkolenie zastępuje Eksploatacja urządzeń w wykonaniu Ex dla stref gazowych i pyłowych)

c.       ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem (sprofilowane i  rozszerzone szkolenie zastępuje Eksploatacja urządzeń w wykonaniu Ex dla stref gazowych i pyłowych)

d.      ATEX – Naprawa, remont i regeneracja silników, zespołów elektrycznych  i nieelektrycznych oraz grzewczych w wykonaniu przeciwwybuchowym (nowe sprofilowane szkolenie zastępujące szkolenie Organizacja warsztatu remontowego…)

4.       Szkolenia ATEX USER, które dotychczas wykonywaliśmy w formule zamkniętej, a więc wyłącznie dla pracowników konkretnych zakładów pracy, proponujemy również w formule otwartej, a więc dostępnej dla pojedynczych uczestników w podanym w kalendarzu terminie i mieście.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią Państwu wybór odpowiedniego szkolenia.

Przypominam, że do czasu zmiany sytuacji epidemiologicznej, mimo podanych w kalendarzu lokalizacji, wszystkie nasze szkolenia prowadzone są w formule zdalnej.

czytaj więcej

22.01.2021

Voucher szkoleniowy

Wiemy jak wymagające jest planowanie budżetu szkoleniowego. Wybór właściwego szkolenia w ciasnym grafiku obowiązków zawodowych nie zawsze jest łatwy, szczególnie, gdy zbliża się koniec roku.

Chcemy służyć pomocą, nie piętrzyć problemy. Widząc Państwa zapotrzebowanie na usługę umożliwiającą podejmowanie swobodniejszych decyzji szkoleniowych przygotowaliśmy Voucher.

Voucher gwarantuje całkowitą elastyczność odnośnie kwoty, terminów czy liczby uczestników. Wszystko ustalamy indywidualnie.

Jak to działa?

Jeśli chcesz skorzystać z naszego vouchera, skontaktuj się z nami drogą mailową: szkolenia@ase.com.pl lub telefonicznie: 572-487-508.

Powiedz nam jaką kwotę chcesz przeznaczyć na usługę i jakie są Twoje oczekiwania. Otrzymasz fakturę proformę na voucher szkoleniowy.

Po dokonaniu płatności, na adres e-mail zostanie Ci przekazany voucher z indywidualnym numerem oraz faktura vat.

W dowolnym czasie zapisz się na wybrane przez siebie szkolenie / szkolenia. Gdy zechcesz skorzystać ze swojego vouchera, zapisując się na szkolenie, nie zapomnij nas o tym poinformować!

Voucher ważny jest do końca 2021 roku.

czytaj więcej

21.01.2021

Trzy kolory. Wodór

Metaforycznie kolory, jakimi określa się wodór, niosą informację o sposobie jego produkcji, substratach oraz źródłach energii wykorzystanych do jego pozyskania. Wyodrębnionych kategorii/kolorów jest nawet 7, jednak tylko trzy z nich  budzą dziś największe zainteresowanie.

Jak pozyskuje się wodór?

Do produkcji wodoru wykorzystuje się związki, w których występuje - wodę, metan, metanol, amoniak, etanol, biomasę i inne.

Masowa produkcja wodoru odbywa się w dużych zakładach chemicznych. Jest on następnie transportowany, czasami na duże odległości, rurociągami, drogami lub statkami.

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka uznanych technologii do przemysłowej produkcji wodoru. Istnieją dwie komercyjne drogi produkcji wodoru: elektroliza wody i technologie reformingu.

Na czym polega elektroliza wody?

Podczas elektrolizy woda jest rozszczepiana na wodór i tlen za pomocą energii elektrycznej.

W zależności od źródeł tej energii, elektroliza może powodować emisję dwutlenku węgla CO2 lub być bezemisyjna.

Jeśli energia elektryczna jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych (wiatr, energia wodna, energia słoneczna lub energia pływów), nie będzie wówczas emitowany CO2.

Jeśli natomiast energia pochodzi z paliw kopalnych, to CO2 jest emitowany w wyniku produkcji wodoru. Wytwarzany gazowy wodór jest bardzo czysty i można go wykorzystać natychmiast lub zmagazynować do późniejszego wykorzystania.

Reforming parowy - najpowszechniejszy (do czasu) sposób produkcji wodoru

Obecnie najpowszechniejszym sposobem produkcji wodoru jest reforming parowy węglowodorów (np. metanu). Odpowiada za ok. 48 % całkowitej produkcji wodoru na świecie.

Jest to też najczęściej używana obecnie technologia produkcji wodoru w Polsce, w przemyśle rafineryjnym i chemicznym. Proces reformingu parowego opiera się na reakcji mieszaniny metanu i pary wodnej w obecności katalizatora.

W pierwszej reakcji metan reaguje z parą wodną, w efekcie czego wytwarza się tlenek węgla i wodór. W kolejnej reakcji tlenek węgla reaguje z wodą na katalizatorze i wytwarza się dwutlenek węgla i wodór.

Wadą tej metody jest to, że wytwarzany w jej wyniku wodór nie jest czysty - jest zanieczyszczony CO/CO2.

Ponadto proces reformingu wiąże się z wytwarzaniem dwutlenku węgla i jego emisją do atmosfery. Konieczne jest zatem podczas procesu wychwytywanie i sekwestracja CO2.

Technologię reformingu można połączyć z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. W ten sposób około 80% CO2 wytworzonego w procesie reformingu mogłoby zostać wychwycone i sekwestrowane.

Mimo ugruntowanej roli reformingu w procesie produkcji wodoru, nie jest on postrzegany jako rozwiązanie długoterminowe. Przewiduje się, że coraz większą rolę będą odgrywać bardziej ekologiczne sposoby produkcji, takie jak elektroliza w powiązaniu z energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.

Jaka jest rola odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji wodoru?

Energia odnawialna zaczyna odgrywać coraz większą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych współczesnego społeczeństwa.

Kwestie równoważenia energii elektrycznej w sieci i jej magazynowania są przedmiotem wielu badań i właśnie w tym miejscu pojawia się wodór, jako nowy nośnik energii. Istnieje wiele projektów, w ramach których wiatr lub energia słoneczna jest sprzężona z produkcją i magazynowaniem wodoru.

Jaki kolor ma wodór?

Dziś jeszcze szary...

Obecnie większość wodoru pochodzi z gazu ziemnego, ale proces ten powoduje również powstawanie dużej ilości odpadów węglowych.

Większość związków chemicznych w gazie ziemnym zawiera duże ilości węglowodorów - wodoru związanego chemicznie z węglem. Katalizatory mogą zerwać te wiązania, ale nadmiar węgla tworzy wówczas CO₂.

Szary wodór jest też obecnie najtańszy. Z uwagi jednak na zmienność cen gazu i prognozy jego wzrostu - nie jest to nic trwałego. Dodatkowo malejący koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może spowodować, że bardziej ekologiczne sposoby pozyskiwania wodoru staną się powszechne.

Niebieski kompromis

Powstawanie niebieskiego wodór opiera się na tym samym procesie, co szarego, z dodatkowym wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla. Eliminuje to emisje powstające w przypadku szarego wodoru i tym samym negatywny wpływ produkcji wodoru na środowisko.

Wyższe koszty produkcji niebieskiego wodoru w stosunku do szarego wiążą się z instalacją wychwytywania dwutlenku węgla, których w przypadku szarego wodoru, nie ma.

Niebieski wodór pozwala jednak uniknąć potencjalnych przyszłych opłat węglowych w zamian za stały koszt wykorzystania instalacji wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Rozważa się obecnie zastąpienie niebieskim wodorem, gazu ziemnego w systemie sieciowym. Niebieski wodór mógłby tym sposobem odegrać dużą rolę w procesie dekarbonizacji. Jest czystym paliwem, z którego spalania powstaje jedynie woda.

Zielony cel

Rekomendowana produkcja wodoru to produkcja zielonego wodoru, gdzie potrzebna jest jedynie woda i energia, ale nie energia pozyskana z paliw kopalnych, a z odnawialnych źródeł (OZE).

W procesie elektrolizy pod wpływem przepływającego przez metalowe przewodniki prądu elektrycznego, woda zostaje rozdzielona na elementy składowe - wodór i tlen. Podczas produkcji zielonego wodoru na żadnym etapie nie powstaje dwutlenek węgla – jest to więc produkcja zero emisyjna.

Otrzymywanie wodoru ma wady związane z niską sprawnością na poziomie 30% powodujące wysokie zapotrzebowanie energii elektrycznej na poziomie 50 kWh/kg wodoru. Z tego powodu, dodatkowym atutem jest wykorzystanie energii elektrycznej zasilającej elektrolizer, produkowanej z paneli fotowoltaicznych znajdujących się w obszarze zakładu.

Kluczowym wyzwaniem w produkcji jest pozyskiwanie i zabezpieczanie wystarczającej ilości wysokiej jakości wody. W przypadku korzystania z wody morskiej, dochodzą także aspekty związane z eksploatacją instalacji odsalania.

Zielony wodór może być kluczem dla transformacji energetycznej dążącej do zerowej emisji poprzez bilansowanie systemu elektroenergetycznego opartego o OZE. W momentach nadwyżki energii elektrycznej produkowanej z OZE wytwarzany jest wodór, który następnie jest magazynowany i wykorzystany w innych sektorach.

Autor: Anna Wojnarowska

czytaj więcej

07.01.2021

Rok 2021 pod znakiem postępu

Nie przestajemy się rozwijać. Rok 2021 stanie dla nas pod znakiem postępu. Już wkrótce na naszej stronie pojawi się aktualny kalendarz szkoleń, a wraz z nim zaprezentujemy nową odsłonę Akademii Bezpieczeństwa Grupy Technologicznej ASE.  Na bazie wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy opartej na praktyce naszych trenerów, ale także światowych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego, wraz z najnowocześniejszymi technologiami wojskowymi, szkolenia przyjmą nowy wymiar i jakość szytą na miarę najbardziej wymagających użytkowników.

Szkolenia online

Rzeka płynie stałym korytem, z czasem zataczając coraz większe meandry. Zwalone drzewa nie zatrzymają wody - omijając przeszkody rzeka znajduje alternatywny bieg. W 2020 roku przyszło nam zmierzyć się z nową rzeczywistością pandemii. Ograniczenia jakie wywołała nie zdołały nas zatrzymać, spowodowały jednak wytyczenie nowego przebiegu szkoleń Akademii Bezpieczeństwa. Omijając napotkane przeszkody wdrożyliśmy systemy umożliwiające uczestnikom pozyskać jakościową, specjalistyczną wiedzę we własnym salonie.

Nasze szkolenia online początkowo płynęły niewielkim nurtem, jednak z czasem nabrały rozpędu i przekonały większą liczbę uczestników wysokim stopniem jakości połączonej z dostępnością. Naszym trenerom udało się podczas prowadzonych od maja tego roku szkoleń online, przeniknąć przez barierę płaskiego ekranu i przekazać wnikliwą wiedzę o bezpieczeństwie uczestnikom, którzy zdecydowali się na szkolenia w formie zdalnej.

Nie usiłujemy nikogo przekonać, że uścisk dłoni można zastąpić klawiszem „enter”, a kawa wypita we własnej kuchni jest lepsza od inspirującej rozmowy podczas przerwy z innym uczestnikiem. Nie sądzimy, że wygoda braku dojazdu do sali szkoleniowej przewyższy korzyść z uczestnictwa w inspirującej, spontanicznej dyskusji, która wywiąże się w jej czterech ścianach.  

My także nie możemy doczekać się tych wszystkich doświadczeń, których rzeczywistość wirtualna nie jest w stanie zastąpić. To co możemy jednak zapewnić, to dalsze przekazywanie wartościowej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa technicznego, kolejnym pragnącym zdobyć nowe kompetencje uczestnikom. Podczas szkoleń online Akademii Bezpieczeństwa Grupy Technologicznej ASE, trenerzy w przystępnej formie, w najlepszym z dostępnych obecnie sposobów przekazują specjalistyczną wiedzę, czyniąc szkolenia online najlepszą alternatywą dla szkoleń stacjonarnych, w obecnej rzeczywistości ograniczonego kontaktu.

 

czytaj więcej

27.03.2020

Ruszają zdalne szkolenia - webinaria

Akademia Bezpieczeństwa zaprasza Państwa na krótkie bezpłatne  szkolenie prowadzone na żywo w trybie zdalnym, które wprowadza w zagadnienia związane z bezpieczeństwem wybuchowym. Stanowi ono zapowiedź dalszych szkoleń on-line(webinarowych) wskazując obszary rozwoju kompetencji w zakresie ochrony przed wybuchem.

Celem tego krótkiego szkolenia jest przede wszystkim zaznajomienie uczestników z możliwościami narzędzi webinarowych, ktore sprawiają, że przekaz wiedzy i komunikacja uczestników z prowadzącym jest praktycznie taka sama, jak podczas szkoleń stacjonarnych. Szkolenie jest ilustrowane filmami, a na zakończenie szkolenia każdy z uczestników wypełnia krótki sprawdzian.

Szkolenie będziemy  regularnie przeprowadzać we wtorki i czwartki w godzinach 11.30-12.15. Najbliższy termin szkolenia to czwartek 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.30. Wyjątkowo kolejne szkolenie odbędzie się w poniedziałek 6 kwietnia o godzinie 11.30

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie z formularza konkretnego szkolenia. W odpowiedzi prześlemy zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem, z którego należy skorzystać w czasie trwania szkolenia.

Ze względu na sprawność komunikacji liczbę uczestników pojedynczego szkolenia on-line ograniczamy do 15. 

Zapraszamy.

  

Aby korzystać ze szkolenia wymagany jest komputer/tablet/laptop z przeglądarką internetową i głośnikami. Aby korzystać w pełni interaktywnie, wskazany jest mikrofon i kamerka. Na początku szkolenia będzie czas na ewentualną konfigurację sprzętu.

 

czytaj więcej

19.03.2020

Szkolenia ATEX on-line

Szanowni Państwo

w związku z ograniczeniami spowodowanymi zagrożeniem wirusem COVID-19 zapowiadamy wprowadzenie szkoleń on-line.

Szkolenia odbywałby się zdalnie w określonym dniu i godzinie. Zainteresowany uczestnik otrzyma od nas imienne zaproszenie na szkolenie. Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie. Jeżeli uczestnik chciałby brać czynny udział w szkoleniu, np. zadając pytania wykładowcy bezpośrednio - wymagany jest laptop z kamerką i mikrofonem.

Zapraszamy już wkrótce!

czytaj więcej

16.03.2020

E-learning

Akademia Bezpieczeństwa ASE przygotowała dla Państwa specjalne szkolenie e-learningowe pod nazwą:

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem – podstawowe wiadomości

W szkoleniu omówimy rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i urządzeń mechanicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.  Omówimy poszczególne elementy cechy przeciwwybuchowej znajdującej się na tabliczce znamionowej urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem oraz omówimy szczegółowo poszczególne rodzaje ochrony.

Szkolenie kończy się egzaminem, do którego można przystąpić wielokrotnie, a po jego zaliczeniu (na 70%) uzyskaniem certyfikatu.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie się dobrze orientował w rodzajach zabezpieczeń oraz  odczyta i zinterpretuje cechę przeciwwybuchową urządzenia elektrycznego i nieelektrycznego stosowanego w strefach zagrożenia wybuchem. Będzie wiedział (w podstawowym zakresie), jak dobrać urządzenie do wymagań konkretnej strefy zagrożenia wybuchem

Szczegółowy opis szkolenia oraz wersję demo znajdziesdz pod zakładką E-LEARNING

czytaj więcej

25.02.2020

XXI Konferencja Strefy Ex, 1-2 kwietnia 2020 w Sopocie

Szanowni Państwo,


Kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników  oraz naszych pracowników, a także mając na uwadze najnowsze rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i Ministerstwa Zdrowia podjęliśmy decyzję o przełożeniu na wrzesień XXI KONFERENCJI Strefy Ex „Bezpieczeństwo, Jakość, Efektywność”, która miała się odbyć 1-2 kwietnia 2020 r . w Sopocie, z powodu zagrożenia wirusem Covid19/Corona.


O nowym terminie i formule wydarzenia będziemy informować na bieżąco. Zgłoszenia, które do tej pory otrzymaliśmy będą przepisane automatycznie na nowy termin. 

Będziemy wdzięczni za wyrozumiałość w obecnej sytuacji.

 

Z poważaniem
Organizatorzy Konferencji

Automatic Systems Engineering

czytaj więcej

04.11.2019

Kalendarz szkoleń na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń na rok 2020. Jest on dostepny pod linkiem

http://www.akademiabezpieczenstwa.com/files/4/Szkolenia2020.pdf

czytaj więcej

04.09.2019

Inauguracja Akademii Efektywności Energetycznej i Jakości Energii

Automatic Systems Engineering sp. z o.o. przy współudziale firm EKO-KONSULT sp. z o.o. oraz C&T Elmech Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić na inaugurację Akademii Efektywności Energetycznej i Jakości Energii, które odbędzie się 18 września 2019 r. o godz. 12:30 – 13:30 w Sali prelekcyjnej nr 15/16 podczas 32. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2019.

W trakcie inauguracji odbędzie się Szkolenie Otwierające "Optymalizacja Energetyczna Przedsiębiorstwa" przeprowadzone m.in. przez specjalistów z EPRI (Electric Power Research Institute) z USA oraz C&T Elmech.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W ramach Akademia Efektywności Energetycznej i Jakości Energii będą odbywać się szkolenia dotyczące takich zagadnień, jak prawo i przepisy, trendy europejskie i światowe, smart grid, ceny energii, audyty energetyczne, bezpieczeństwo sieci, e-hazop, optymalizacja zużycia energii, właściwa gospodarka mocą bierną, wytwarzanie energii z odpadów, kogeneracja, OZE, magazyny energii, finansowanie, rachunek ekonomiczny, dopłaty itp.

Data spotkania: 18 września 2019 r. o godz. 12:30 – 13:30

Miejsce spotkania: Sala prelekcyjna nr 15/16, ENERGETAB 2019 - ZIAD Bielsko-Biała SA

czytaj więcej

13.02.2019

EKO-KONSULT realizuje szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2019 r. Dział Szkoleń Automatic Systems Engineering  sp. z o.o. prowadzący szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE stał się częścią firmy EKO-KONSULT Sp. z o.o.  Połączenie to ma na celu bardziej kompleksową obsługę podmiotów w zakresie szkoleń oraz konsultingu środowiskowego i technicznego. Podkreślamy, iż EKO-KONSULT stanowi spółkę z grupy ASE oraz posiada swoją siedzibę w kampusie grupy technologicznej ASE.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zawarte umowy oraz zgłoszenia na szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE będą realizowane terminowo, z zachowaniem najwyższej jakości i standardów przez dotychczasowy personel, który dołoży wszelkich starań, aby wzajemna współpraca układała się pomyślnie.

 

czytaj więcej

05.11.2018

Kalendarz szkoleń na I półrocze 2019

Jest juz dostępny kalendarz szkolen na 2019 rok. Zapraszamy do pobierania i planowania szkoleń w nadchodzącym roku.

Aby pobrać kalendarz prosimy kliknąć w ten właśnie link.

czytaj więcej

31.10.2018

Podstawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Nowe szkolenie w ofercie Akademii Bepzieczeństwa ASE  przeznaczone jest dla pracowników podstawowego szczebla technicznego wykonujących prace nieelektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Krótkie i zwarte szkolenie, obficie ilustrowane filmami, przedstawia w ciekawy i przejrzysty sposób zagrożenia związane wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów. Celem szkolenia jest uświadomienie i uwrażliwienie uczestników na zagrożenia wybuchowe oraz podkreślenie logiki procedur obowiązujących w zakładzie.

Bonusem szkolenia są materiały szkoleniowe w postaci prostych infografik.

Szczególnie polecamy to szkolenie zakładom pracy jako atrakcyjną alternatywę dla szkoleń bhp-owskich. Szkolenie nie jest przeznaczone dla elektryków i nie są na nim poruszane tematy związane z obsługą urządzeń Ex.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, którego wyniki mogą zostać przekazane osobom zlecającym szkolenie.

Szkolenie bazuje na doświadczeniu firmy ASE i ma bardzo atrakcyjną cenę, zwłaszcza przy organizacji szkolenia na terenie zakładu.

W programie szkolenia m.in.:

·         Lekcje z historii. Omówienie przebiegu reprezentatywnych katastrof związanych z wybuchem oraz wniosków, jakie zostały z nich wyciągnięte.

·         Najważniejsze właściwości pożarowo-wybuchowe substancji palnych.

·         Czym jest atmosfera wybuchowa i dlaczego wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.

·         Potencjalne źródła zapłonu i środki zabezpieczeń.

·         Skrócona informacja o przepisach prawnych i normach

·         Jak czytać cechę przeciwwybuchową urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.

·         Zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Jakie działania należy podejmować przed  rozpoczęciem prac, przed wejściem do strefy, podczas pracy w strefie, po zakończeniu prac.

 

czytaj więcej

22.08.2018

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Wraz z rozwojem technologii informatycznych wzrasta liczba cyberataków, których efektem mogą być realne i bardzo rozległe zniszczenia nie tylko w przestrzeni cyfrowej, lecz również w fizycznej infrastrukturze przedsiębiorstw. Do cyberataków powodujących realne zniszczenia dochodziło m.in. w Turcji, Australii, Ukrainie i Arabii Saudyjskiej. Również polskie przedsiębiorstwa nie są wolne od tych zagrożeń.

Akademia Bezpieczeństwa ASE wprowadza do swojej oferty dwa szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Pierwsze z nich Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie do zarządzania rekomendujemy szczególnie kadrze menedżerskiej. Drugie - Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej – kierujemy już bezpośrednio do osób odpowiedzialny za bezpieczeństwo automatyki przemysłowej, projektantów i użytkowników systemów.

Szkolenie prowadzi p.Rafał Selega z ABB - ponad 20 lat doświadczenia w zakresie projektowania i uruchomienia systemów zabezpieczających automatyki przemysłowej. Konsultant do spraw bezpieczeństwa funkcjonalnego odpowiedzialny za rozwiązania dla systemów bezpieczeństwa, szkolenia, doradztwo. Członek komitetu IEC 61511 oraz ISA 84.00.

Więcej na temat szkoleń:

Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie do zarządzania

Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

 

 

czytaj więcej

20.08.2018

Elektrotechnika dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej

W II półroczu 2018 roku Akademia Bezpieczeństwa ASE wprowadza nowe szkolenie pod nazwą Zagadnienia elektrotechniki dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej.

Częstym problemem inżynierów elektryków oraz współpracujących z nimi specjalistów z innych branż niż elektryczna stanowi trudność w porozumiewaniu się. Brak właściwej komunikacji stanowi poważną barierę w efektywnej działalności zespołów projektowych.  W dobie wysokiej specjalizacji brak zrozumienia specyficznego języka elektryków przez inżynierów innych branż może prowadzić do niepotrzebnych, a kosztownych nieporozumień.

Nowe unikalne szkolenie stara się rozwiązać ten problem. Wprowadza w podstawową terminologię branżową i objaśnia zagadnienia, oczywiste dla elektryków, a niekoniecznie jasne dla osób, które muszą z nimi współpracować.

Szkolenie prowadzi doświadczony elektryk. Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do konkretnych potrzeb zakładu.

Więcej o szkoleniu.

czytaj więcej

17.08.2018

Nowe szkolenie z ochrony odgromowej i przepięciowej

Popularne i od wielu lat organizowane przez Akademię Bezpieczeństwa ASE szkolenie dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej koncentrowało się na strefach zagrożonych wybuchem. Kolejna propozycja szkoleniowa wychodzi poza ten zakres i dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, także tych, na których nie występują zagrożenia wybuchowe. Ze względu na obszerny program szkolenie podzielone zostało na dwa moduły: pierwszego dnia będzie omawiana ochrona odgromowa, a drugiego – przepięciowa.  Omawiane będą zagadnienia dotyczące linii średniego napięcia, instalacji niskiego napięcia oraz AKPiA i obwodów iskrobezpiecznych. 

Planujemy organizację szkolenia w Uniejowie – dogodnym punkcie komunikacyjnym dla uczestników z całej Polski.

Zapraszamy!

Szczegółowy program szkolenia.

czytaj więcej

14.06.2018

Boksy z urządzeniami Ex w Centrum Szkoleniowym Akademii Bezpieczeństwa ASE

Od czerwca 2018 roku uczestnicy szkoleń z techniki przeciwwybuchowej oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem mogą korzystać ze specjalnych boksów szkoleniowych zainstalowanych w Centrum Szkoleniowym Akademii Bezpieczeństwa ASE w Gdańsku.

Boksy zawierają kilka typowych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (zastosowano kilka różnych wykonań) podłączonych do zasilania 230 V. W pierwszym boksie przygotowanym do ćwiczeń urządzenia zostały zamontowane wadliwie. Specjaliści Automatic Systems Engineering  przygotowujący te urządzenia celowo przyłączyli niektóre z urządzeń w niewłaściwy sposób, „popełniając” najczęstsze, typowe błędy instalatorów i projektantów. Zadaniem uczestników szkoleń jest wykrycie wszystkich błędów i wskazanie właściwego sposobu montażu.

Na szkoleniach przyświeca nam zasada, że lepiej uczyć się na błędach innych niż własnych.

czytaj więcej

11.06.2018

Lato w Akademii Bezpieczeństwa ASE

Uczniowie i studenci jadą na wakacje, a w zakładach przemysłowych zaczyna się sezon urlopów. Nie dotyczy jednak to Akademii Bezpieczeństwa ASE.  Latem zapraszamy uczestników nad morze do Gdańska, na szkolenia w nieco wakacyjnym klimacie.

 Letnie szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE w miesiącach lipcu i sierpniu odbywają się w piątki lub poniedziałki. Uczestnikom, którzy chcieliby zostać na weekend w Trójmieście, pomożemy w wyborze hotelu oraz zaprosimy w dniu szkolenia (piątek) lub przeddzień szkolenia (w niedzielę) na program wieczorny obejmujący zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Trójmiasta z przewodnikiem oraz kolację w restauracji.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń w miesiącach lipcu i sierpniu 2018 roku.

Ulotka w pliku pdf do pobrania tutaj

Formularz zamówienia na szkolenia w ramach Lata z Akademią - tutaj.

czytaj więcej

11.06.2018

Nowe Centrum Szkoleniowe Akademii Bezpieczeństwa ASE.

Nowo zbudowane centrum szkoleniowe Akademii Bezpieczeństwa ASE umożliwia odbycie szkolenia w pełni profesjonalnych warunkach. Sala posiada pełne wyposażenie multimedialne, boksy szkoleniowe ze sprzętem oraz zaplecze cateringowe gwarantujące serwis kawowy, kanapki, ciastka oraz obiady.

czytaj więcej

14.03.2018

Sesja szkoleniowa dla elektryków. Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Powtórka i egzamin na przedłużenie uprawnień z zakresu eksploatacji

Celem sesji szkoleniowej jest dostarczenie pogłębionej wiedzy specjalistom-elektrykom związanej z eksploatacją urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem oraz powtórzenie i utrwalenie dotychczas posiadanej wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, tak aby móc przystąpić do państwowego egzaminu sprawdzającego posiadane kwalifikacje w zakresie eksploatacji.

Dwudniowa sesja szkoleniowa dedykowana dla elektryków składa się z trzech modułów realizowanych w ciągu dwóch dni roboczych w Gdańsku we współpracy z Oddziałem Gdańskim SEP:

Dzień I – szkolenie 7 godzinne z zakresu eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dzień II (rano) – szkolenie 5 godzinne powtórkowe przygotowujące do egzaminu na sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku „Eksploatacja – Grupa I” p.: 2, 3, 4, 9, 10.

Dzień II (po południu) –  egzamin sprawdzający kwalifikacje elektryka zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 w zakresie eksploatacji/dozoru

czytaj więcej

12.02.2018

Trzydniowa Sesja ATEX PROJEKT 26-28 lutego 2018 w Karpaczu

Trzydniowa sesja szkoleniowa przeznaczona jest dla projektantów wykonujących projekty instalacji, w których występują strefy zagrożone wybuchem. Sesja dostarcza kompleksowej wiedzy w zakresie doboru urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem oraz  projektowania systemów iskrobezpiecznych (I dzień), zasad projektowania instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej (II dzień) oraz uwzględnienia zasad ochrony przeciwpożarowej w procesie projektowania (III dzień).

Istnieje możliwość udziału wyłącznie w poszczególnych dniach szkolenia.

Lokalizacja Sesji w Karpaczu pozwala skupić się na intensywnym programie edukacyjnym w oderwaniu od codziennych obowiązków i zajęć.

czytaj więcej

21.11.2017

Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem

Z satysfakcją informujemy, że do oferty Akademii Bezpieczeństwa ASE zostało wprowadzone nowe szkolenie: Klasyfikacja stref zagrozonych wybuchem.

Szkolenie ma na celu przestawienie fundamentów, na których opiera się bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – począwszy od wyjaśnienia zjawisk fizycznych, poprzez wstępne oceny i analizy, na szczegółowych procedurach prawnych kończąc. Szkolenie szczególnie polecamy zarówno pracownikom zakładów, w których dopiero zidentyfikowano problem zagrożenia wybuchem, jak również pracownikom, którzy chcą usystematyzować dotychczasową wiedzę.

Program szkolenia jest oparty na bogatych doświadczeniach eksperckich firmy ASE.

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 002 – Perform classification of hazardous areas zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

czytaj więcej

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39