Aktualności

04.08.2023

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - nowe szkolenie

Porty, terminale paliwowe, rurociągi, gazociągi czy obiekty energetyczne stanowią ważny element systemu infrastruktury krytycznej państwa. Obecnie szczególnego znaczenia nabierają morskie farmy wiatrowe które będą usytuowane w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, poza granicami wód terytorialnych. Inwestorzy, a docelowo Operatorzy Morskiej Infrastruktury Krytycznej (w tym morskich farm wiatrowych) muszą poruszać się w gąszczu skomplikowanych regulacji polskich, europejskich i międzynarodowych.


Wymaga to złożonej wiedzy co do obowiązków i odpowiedzialności ciążących zarówno na członkach kadry zarządczej morskich farm wiatrowych, jak i personelu pełniącym dyżury w miejscach monitorowania codziennej działalności operacyjnej.


Jakie obowiązki w zakresie ochrony, jakie zagrożenia, kiedy reagować, w jaki sposób reagować, z kim współdziałać?


Na te i inne pytania odpowie szkolenie które adresujemy do członków zarządów, menedżerów oraz operatorów monitorujących pracę morskiej infrastruktury krytycznej, brzegowej i offshore.


Szkolenie prowadzi kmdr rez. Mirosław Ogrodniczuk – doświadczony doradca firmy Squadron w obszarze bezpieczeństwa morskiego i przemysłu offshore. Karierę wojskową rozpoczynał na jednostkach pływających, aż do stanowiska dowódcy okrętu. W kolejnych latach zajmował się wdrażaniem standardów NATO w polskiej Marynarce Wojennej, szkoleniem dowództw i sztabów, planowaniem użycia sił morskich, ochroną żeglugi komercyjnej świadczącej usługi na rzecz NATO i sił koalicyjnych. Zajmował stanowiska planistyczne w Sztabie Generalnym WP oraz Dowództwie Generalnym SZ RP.
Po zakończeniu służby wojskowej wykorzystywał swoje doświadczenie w obszarze przemysłu obronnego, zarówno w międzynarodowej firmie prywatnej jak i spółce skarbu państwa. Absolwent Naval Staff College, Newport USA, SGH w Warszawie i Royal College of Defence Studies w Londynie.

Szczegółowe informacje informacje o szkoleniu znajdują się tutaj

wstecz