Aktualności

05.05.2023

Nowe szkolenia z bezpieczeństwa pożarowego: instalacje fotowoltaiczne oraz przejścia instalacyjne

Do oferty Akademii Bezpieczeństwa dodaliśmy dwa nowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego:

Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach fotowoltaicznych w aspekcie przeciwpożarowym

Jest to szkolenie wprowadzające w tematykę bezpieczeństwa pożarowego postępowania przy instalacjach fotowoltaicznych dla inspektorów p.poż. oraz służb ratowniczych. W sposób poglądowy przedstawia całość zagadnień związanych z budową instalacji fotowoltaicznych, ich pracą oraz zagrożeniami które wprowadzają dla użytkowników i strażaków. Szkolenie to stanowi podstawę do poszerzania swoich kompetencji w tym zakresie.

Szczegółowy program znajdą Państwo tutaj.

Szkolenie na temat zabezpieczania przejść instalacyjnych nosi nazwę NIE przekombinowane przejścia instalacyjne – czyli czego nie znajdziesz w Europejskiej Ocenie Technicznej.

Szkolenie przygotowuje do projektowania,  realizacji oraz odbiorów przejść instalacyjnych. Temat ten stanowi bardzo ważny, aczkolwiek często niedoceniany  element bezpieczeństwa pożarowego.

Szczegółowy program znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy

wstecz