Aktualności

08.11.2021

Nowe szkolenie nt. klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla członków komisji kwalifikacyjnych

Prawidłowa klasyfikacja oraz określenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo instalacji. Nie jest to proste zadanie i często wymaga współdziałania kilku specjalistów z różnych dziedzin wiedzy technicznej. Zdają sobie z tego sprawę zarządy wielu zakładów przemysłowych, które powołują w tym celu specjalne komisje kwalifikacyjne. Zadaniem tych komisji jest weryfikacja i zatwierdzenie wszelkich zmian w klasyfikacji i zasięgach stref Ex w przedstawianej im dokumentacji.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem stanowi specjalistyczną dziedzinę bezpieczeństwa, w coraz większym stopniu opartą na skomplikowanych modelach matematycznych, w której często zachodzą zmiany. Przykładem takiej zmiany jest opublikowana we wrześniu br. norma PN-EN 60079-10-1:2021. W edycji tej, w załącznikach B, C i D, wprowadzono istotne zmiany w metodyce klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach. Efektem tych oraz innych zmian w normie może być konieczność ustalenia nowych zasięgów i rodzajów stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach.

Istotne uzupełnienie w zakresie metodyki klasyfikacji stref stanowią standardy i kody krajowe, których stosowanie zgodnie z PN-EN 60079-10-1:2021 jest dopuszczalne.

Specjaliści EKO-KONSULT od kilkunastu lat tworzą różnego rodzaju analizy i dokumenty z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, w których wyznaczane są strefy zagrożenia wybuchem. Stąd zrodziła się idea specjalnego, pogłębionego szkolenia dedykowanego dla członków komisji kwalifikacyjnych zakładów przemysłowych.

Szkolenie ma na celu omówienie przedstawionych w normie PN-EN 60079-10-1:2021 oraz w wybranych standardach i kodach krajowych zasad klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

Istotnym atutem szkolenia będą warsztaty, w trakcie których grupa szkoleniowa przeprowadzi klasyfikację stref dla kilku typowych sytuacji.

Szkolenie trwa 2 dni robocze. Pierwsze takie szkolenie planowane jest 1-2 lutego 2022 roku w sali szkoleniowej Akademii Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie http://www.akademiabezpieczenstwa.com/gazowe-atmosfery-wybuchowe-klasyfikacja-przestrzeni-zagrozenia-wybuchem-szkolenie-dedykowane,534,pl

 

wstecz