Grupa ASE

Automatic Systems Engineering od niemal 30 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań bezpiecznych technologii dla przemysłu i infrastruktury.

W tym czasie firma rozwinęła specjalizacje w zakresie wdrożeń i zintegrowanych dostaw jako ASE Integrator, a w zakresie dostarczania wiedzy i kompetencji oraz wykonania prac eksperckich i konsultingu technicznego jako ASE Ekspert.

Obie te struktury wewnętrzne współpracując ze sobą dostarczają wiedzę i rozwiązania na najwyższym światowym poziomie w oparciu o własne know-how, jak i w oparciu o produkty renomowanych dostawców światowych.

Akademia Bezpieczeństwa ASE

Akademia Bezpieczeństwa ASE to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu profilaktyki przeciwwybuchowej stworzony przez doświadczonych specjalistów-praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Zobacz szkolenia

Dlaczego trzeba się szkolić?

Dyrektywy Unii Europejskiej (ATEX, ATEX USER, SEVESO II) implementowane do polskiego prawodawstwa poprzez stosowne rozporządzenia Ministra Gospodarki obligują przedsiębiorstwa do szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej.

Niezależnie od nakazów prawa specjalistyczne szkolenie pracowników jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, całego zakładu oraz poprawne i niezakłócone działanie procesu produkcyjnego. O tym, jak ważne są kwestie właściwych kompetencji pracowników zaangażowanych w proces produkcji świadczą głośne katastrofy i wypadki z minionych lat w Polsce i na świecie.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 138 poz. 931) stanowi:

§ 9. 1. Pracodawca powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto powinien się szkolić?

Szkolenia oferowane przez Akademię Bezpieczeństwa ASE skierowane są do personelu wielu szczebli i specjalności:

użytkowników
systemów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem,

projektantów

pracowników
firm wdrażających systemy

dostawców
urządzeń

menedżerów
odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń?

 • Automatic Systems Engineering (ASE) posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego – kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie doboru, kompletacji urządzeń, serwisu i dokumentacji. Referencją kompetencji firmy są tysiące obiektów na terenie Polski zrealizowane z wykorzystaniem dostaw z zakresu techniki przeciwwybuchowej, iskrobezpiecznej i technologii bezpieczeństwa.
 • Automatic Systems Engineering od kilkunastu lat organizuje konferencje naukowo – techniczne, wydaje publikacje oraz wykonuje ekspertyzy i audyty.
 • Akademia Bezpieczeństwa ASE organizuje szkolenia w zagadnieniach bezpieczeństwa wybuchowego już od 2006 roku, które ukończyło kilka tysięcy osób. Szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę krajową i europejską przez uznanych specjalistów – praktyków i uzyskują bardzo wysokie oceny uczestników
 • W szkoleniach Akademii Bezpieczeństwa ASE uczestniczyli pracownicy takich firm jak PKN Orlen, Grupa Lotos, Zakłady Azotowe Puławy, Elektrownia Jaworzno, Elektrociepłownia Kraków, Petrobaltic, Polpharma, Lurgi, Fluor, Energoprojekt. Lista zakładów, których pracownicy brali udział w szkoleniach Akademii Bezpieczeństwa ASE, sięga kilkuset pozycji.
 • Uczestnicy szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE otrzymują certyfikat odbycia szkolenia w języku polskim i angielskim.
 • Szkolenia objęte są certyfikacją jakości w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 przez Bureau Veritas Certification oraz certyfikacją Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

  Istnieje możliwość realizacji szkolenia dla większej ilości uczestników w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.
logo iecex

IECEx Recognised Training Provider

Akademia Bezpieczeństwa ASE posiada status IECEx Recognised Training Provider zgodnie z IECEx System Rules oraz IECEx OD 521 Procedures.
Międzynarodowy program certyfikacji IECEx stanowi odpowiedź na tendencje globalizacyjne w przemyśle i ułatwia swobodny przepływ towarów i usług przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze zagrożeń wybuchowych.

 

Certyfikacja kompetencji personelu według schematu IECEx zapewnia przedsiębiorcom, że pracownicy z odpowiednim certyfikatem posiadają kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wdrażania norm IEC dotyczących urządzeń przeciwwybuchowych. Certyfikat IECEx jest szczególnie wygodny dla pracowników świadczących usługi kontraktowe w różnych krajach świata.

Pracownicy mogą zdobyć potwierdzenie swoich kwalifikacji w jednym z dziesięciu zakresów, np. podstawowym, wyznaczania stref, instalacji urządzeń, eksploatacji, wykonywania remontów lub projektowania instalacji. Aby uzyskać ten certyfikat, muszą zdać egzamin u również certyfikowanego przez IECEx egzaminatora.

 

Proces uzyskania certyfikatu kompetencji personelu nie jest prosty i wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego IECEx rekomenduje sprawdzone jednostki szkoleniowe na całym świecie, nadając im tytuł IECEx Recognised Training Provider. Po wnikliwym sprawdzeniu ośrodka szkoleniowego, programów, kompetencji szkoleniowców itp. międzynarodowy organ weryfikujący uznaje, iż podczas szkolenia w tej właśnie jednostce uczestnikowi zostanie przekazana wiedza w zakresie niezbędnym do zaliczenia egzaminu.

Szkolenia zamknięte w firmie

Akademia Bezpieczeństwa ASE oferuje szkolenia zamknięte prowadzone na terenie zakładu pracy. Szkolenia takie proponujemy dla grup liczących ponad 15 osób (w szczególnych przypadkach liczba ta może być niższa).

Zaletą takich szkoleń jest:

 • dostosowanie programu do potrzeb zakładu
 • uniknięcie kosztów delegacji pracowników (przejazd, hotele);
 • brak zakłóceń w procesie technologicznym związanym z nieobecnością pracowników;
 • dostosowanie terminu i czasu szkolenia do systemu pracy zakładu, np. termin popołudniowy;

Cenę takich szkoleń w każdym przypadku ustalamy indywidualnie.

Wzór certyfikatu

Certyfikaty i zaświadczenia dla uczestników szkoleń

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienne poświadczenie odbycia szkolenia w języku polskim i angielskim po zaliczeniu otwartego testu wiedzy sprawdzającej poziom przyswojenia materiału.

Uczestnicy szkolenia ATEX ENERGO USER otrzymują zaświadczenia o przebytym szkoleniu.

Certyfikacja szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE

Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE, oprócz certyfikacji IECEx, objęte są certyfikacją jakości w ramach systemu zarządzania jakością ISO9000:2008 przez Bureau Veritas oraz certyfikacją Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP.

Lista referencyjna

Wśród firm, których pracownicy brali udział w szkoleniach organizowanych przez ASE, znajdują się między innymi:

 • Energoprojekt-Warszawa S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • BSiPE "Energoprojekt Gliwice" S.A.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A.
 • Elektrobudowa S.A. w Katowicach
 • Elektromontaż - Poznań S.A.
 • PGNiG S.A. w Warszawie O/Zielona Góra
 • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Elek. Gdańska
 • KGHM Lubin
 • Elektrociepłownia Starogard Gdański
 • Elektrociepłownia Kraków
 • Elektrownia Jaworzno III
 • Elektrownia Stalowa Wola
 • Petrolot Sp. z o.o
 • Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 • Klose Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o.
 • Gdańska Stocznia "Remontowa" 35 osób
 • Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa Electrabel
 • Control Process S.A.
 • PBG S.A.
 • Energoprojekt Gliwice S.A.
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Grupa LOTOS S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A.
 • Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "PETROBALTIC" S.A.
 • Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i urządzeń Elektrycznych ELPAK Sp. z o.o.
 • Siemens Industrial Turbomachinery Sp. z o.o.
 • System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A.
 • Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
 • H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.
 • Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
 • Naftoserwis Sp. z o.o.
 • Statoil Poland Sp. z o.o.
 • International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o.
 • PETRO EnergoRem Sp. z o.o.
 • CIECH S.A.
 • Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Sp. z o.o.
 • ORLEN Projekt S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • NESTLE Polska S.A.
 • ArcelorMittal Poland S.A.
 • LURGI S.A.
 • LOTOS JASŁO S.A.
 • PCC Rokita S.A.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • ABB Sp. z o.o.
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.

Grzegorz Czesnowski

Grzegorz Czesnowski jest dyrektorem technicznym w firmie Automatic Systems Engineering. Od kilkunastu lat czynnie zajmuje się techniką przeciwwybuchową. Od pięciu lat prowadzi szkolenia ATEX - Technika przeciwwybuchowa. Autor publikacji technicznych, prelegent wielu konferencji naukowo-technicznych. Certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (nr Ex 5/2012 nadany przez GIG).

Marcin Chorosz

Marcin Chorosz – doświadczony specjalista praktyk, długoletni pracownik Rafinerii Gdańskiej Grupy LOTOS SA, inżynier Działu Planowania i Nadzoru Remontów Elektrycznych od kilkunastu lat zajmuje się czynnie zagadnieniami związanymi z eksploatacją urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, absolwent studiów podyplomowych GIG„ Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” i posiadacz Certyfikatu Kompetencji mEx nr Ex/0051/2015 MEx „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego”, uczestnik licznych kursów w zakresie bezpieczeństwa instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Paweł Wąsowicz

Paweł Wąsowicz jest specjalistą współpracującym z Automatic Systems Engineering w zakresie oceny ryzyka technicznego i przemysłowego. Autor artykułów w prasie naukowo-technicznej, prelegent konferencji technicznych.

Jarosław Wiater

Dr inż. Jarosław Wiater pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Szef Laboratorium Wysokich Napięć. Specjalista w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.

Roman Stadnicki

Roman Stadnicki zagadnieniami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zajmuje się już od 1961 roku. Członek komisji resortowych, doświadczony szkoleniowiec, autor wielu publikacji technicznych. Jest wyróżniony złotą i srebrną odznaką „Zasłużony dla Energetyki”. W roku 2011 został uhonorowany tytułem Człowiek Roku Magazynu Ex jako osoba zasłużona w promocji i wdrażaniu zasad bezpieczeństwa w przemyśle.

Rafał Frączek

Rafał Frączek, kierownik Działu Analiz Technicznych ASE jest doświadczonym specjalistą-praktykiem, ekspertem ASE w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego, autorem publikacji technicznych oraz prelegentem konferencji naukowo-technicznych. Certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT /BFUNK/I/34/10)

Tomasz Barnert

Specjalista ASE z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Autor ponad 30 artykułów naukowych i technicznych z zakresu bezpieczeństwa w przemyśle. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych CIOP-PIB oraz wielu międzynarodowych konferencji niezawodności i bezpieczeństwa. Finalizuje doktorat na Politechnice Gdańskiej. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Współautor cyklu szkoleniowego i systemu certyfikacji z bezpieczeństwa funkcjonalnego dla osób z polskiego przemysłu, koordynowanych przez PTBN i UDT-Cert.

Jolanta Bladowska

Jolanta Bladowska pracuje w firmie Automatic Systems Engineering jako specjalistka z zakresu analizy bezpieczeństwa. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej. Autorka i współautorka wielu ekspertyz i opracowań, zwłaszcza w zakresie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem. Prelegentka konferencji technicznych.

Grzegorz Trzeciak

Grzegorz Trzeciak - ekspert w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Były dowódca eskadry samolotów bezzałogowych. Brał udział w tworzeniu zasad i procedur ruchu dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Pilot/operator i instruktor statków bezzałogowych. Wykładowca Szkoły Orląt. Autor szeregu opracowań z tego zakresu. Redaktor naczelny najstarszego portalu lotnictwa bezzałogowego - bezzałogowce.pl.

Andrzej Wolski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Automatic Systems Engineering z dużym doświadczeniem na instalacjach w Polsce i zagranicą.

Grzegorz Kulczykowski

Specjalista komunikacji ryzyka, zajmuje się bezpieczeństwem od 2010 roku, wieloletni redaktor Magazynu Ex – periodyku poświęconego bezpieczeństwu przeciwwybuchowemu, koordynator szkoleń ASE, ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych, autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa

Edward Pęcak

Pracownik Automatic Systems Engineering, absolwent  Wydziału  Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów dokształcających,  m.in.na AGH w Krakowie w GIG w Katowicach. Specjalista z blisko 40 letnim doświadczeniem. Posiadacz patentów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Inspektor Nadzoru i Produkcji Ex (IEx) oraz Menedże ds. Bezpieczeństwa Technicznego w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem (MEx). Doświadczony szkolenioweic

                                                     

Rafał Cichocki

od roku 2000 niezależny ekspert systemów cyberbezpieczeństwa z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ochrony danych oraz zarządzania incydentami. W latach 1997-2007 wykładowca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Specjalista w zakresie budowy wysokowydajnych oraz niezawodnych sieci komputerowych. Projektant i audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych. W ostatnich latach specjalizuje się w zagadnieniach security government oraz security compliance. Od marca 2018 roku posiada tytuł Certified Palo Alto Networks Cybersecurity Academy Instructor prowadzi autoryzowane zajęcia w ramach Palo Alto Networks Cybersecurity Academy.

Grzegorz Orlikowski

wieloletni pracownik Automatic Systems Engineering, a następnie EKO-KONSULT – firmy należącej do Grupy Technologicznej ASE.

Doświadczony inżynier bezpieczeństwa procesowego, autor kilkuset analiz z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, m.in. dla takich firm jak: Huta ArcelorMittal Dabrowa Gornicza, IKEA Industry, LOTOS Petrobaltic, PGE Elektrownia Dolna Odra Energy Plant, MONDI Świecie, HEINEKEN – Browar Warka

Nasi wykładowcy

Zespół wykładowców Akademii Bezpieczeństwa ASE tworzą znakomici specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, którzy posiadaną wiedzę zweryfikowali w praktyce przemysłowej.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39