Aktualności

08.01.2024

Akademia Wodorowa w 2024 roku

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia VII i VIII edycji Akademii Wodorowej w roku 2024. W stosunku do poprzednich edycji zaszła jedna, ale dość istotna zmiana.

Zmienił się program szkolenia z poziomu zaawansowanego „Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych”. Wsłuchując się opinie naszych uczestników, postanowiliśmy mu nadać bardziej praktyczny wymiar. Omawiamy wszelkie zagrożenia wodorowe i sposoby ich zapobiegania na konkretnym przykładzie stacji tankowania wodoru.

Stacje tankowania wodoru (HRS) staną się w niedługim czasie jednym z najczęściej spotykanych elementów infrastruktury wodorowej. W przeciwieństwie do innych obiektów eksploatujących wodór, będą one dostępne dla osób nieprzeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa. Ich konstrukcja, zabezpieczenia i procedury obsługi będą wymagały podwyższonych standardów. Dlatego właśnie przykład tego obiektu jest szczególnie wskazany do omówienia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu zagrożeń związanych z wykorzystaniem wodoru.

Polecamy oczywiście pozostałe, pełne praktycznej wiedzy szkolenia wodorowe.

Zapraszam do zapoznania się z aktualnym opisem Akademii Wodorowej lub pobraniem pliku pdf z aktualnym opisem i kalendarzem szkoleń wodorowych na 2024 rok

wstecz