Aktualności

19.06.2024

Dyrektywa ciśnieniowa - nowe szkolenie

Producenci komponentów wchodzących w skład instalacji wodorowych są zobowiązani do takich działań, by urządzenia, które są sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego spełniały wymagania szeregu dyrektyw. Jednym z dokumentów mających znaczący wpływ na zakres obowiązków dostawców jest dyrektywa określająca wymagania wobec urządzeń ciśnieniowych (PED 2014/68/UE).

 Dyrektywa PED określa zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych i zespołów, zróżnicowane w oparciu o wartość ciśnienia, rodzaj cieczy lub gazu będących medium operowanym przez to urządzenie.

Szkolenie zapewnia zrozumienie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych i sposobu jej stosowania.

Szkolenie dedykujemy dla osób zaangażowanych w produkcję, zamawianie, eksport, uruchamianie lub dystrybucję urządzeń ciśnieniowych oraz rozumiejących zasady projektowania i budowy urządzeń ciśnieniowych.

Szkolenie prowadzi Paweł Cempura - trener, praktyk, z doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w działach projektów, jakości, zakupów i produkcji, w firmach z przemysłu wodorowego i nowoczesnych technologii zlokalizowanych w Europie zachodniej. Wykładowca posiada wykształcenie wyższe z obszarów inżynierii elektroenergetycznej, finansów i zarządzania, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w Europie, oraz w krajach Azjatyckich. 

Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2024 roku w formule on line.

Szczegóły pod linkiem https://akademiabezpieczenstwa.com/zastosowanie-dyrektywy-pe-201468ue-dyrektywa-urzadzen-cisnieniowych-w-zatwierdzaniu-elementow-systemow-wodorowych,806,pl

Zapraszamy

wstecz