Zastosowanie Dyrektywy PE 2014/68/UE (Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych) w zatwierdzaniu elementów systemów wodorowych

Opis

Producenci komponentów wchodzących w skład instalacji wodorowych są zobowiązani do takich działań, by urządzenia, które są sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego spełniały wymagania szeregu dyrektyw. Jednym z dokumentów mających znaczący wpływ na zakres obowiązków dostawców jest dyrektywa określająca wymagania wobec urządzeń ciśnieniowych (PED 2014/68/UE).

 Dyrektywa PED określa zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych i zespołów, zróżnicowane w oparciu o wartość ciśnienia, rodzaj cieczy lub gazu będących medium operowanym przez to urządzenie.

Zajęcia prowadzi Paweł Cempura - trener, praktyk, z doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w działach projektów, jakości, zakupów i produkcji, w firmach z przemysłu wodorowego i nowoczesnych technologii zlokalizowanych w Europie zachodniej. Wykładowca posiada wykształcenie wyższe z obszarów inżynierii elektroenergetycznej, finansów i zarządzania, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w Europie, oraz w krajach Azjatyckich.

Opis IECEx

Nie podlega pod IECEx

Adresaci

Osoby zaangażowane w produkcję, zamawianie, eksport, uruchamianie lub dystrybucję urządzeń ciśnieniowych oraz rozumiejące zasady projektowania i budowy urządzeń ciśnieniowych, w tym

 - Inżynierowie projektanci

- Personel zaopatrzeniowy

- Personel QA/QC

- Kierownicy techniczni

Program

Kurs zapewnia zrozumienie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych i sposobu jej stosowania:

 

●      Zrozumieć cel i strukturę dyrektyw WE

●      Zidentyfikować zakres i kluczowe definicje w dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych

●      Zrozumieć koncepcję zasadniczych wymagań bezpieczeństwa

●      Zrozumienie wymagań dotyczących klasyfikacji produktów i zespołów

●      Zrozumienie podstaw oceny zgodności

●      Wyjaśnienie roli jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności

●      Wymogi dotyczące oznakowania CE

●      Zrozumienie, co należy zrobić, aby spełnić wymagania

Podczas zajęć wykorzystane zostaną praktyczne przykłady i ćwiczenia przy wykorzystaniu narzędzia do zarządzania projektem ciśnieniowym (wodorowym) APQP4H. Słuchacze kursu otrzymają licencje na użytkowanie komercyjne narzędzia APQP4H.

Wykładowca

Paweł Cempura

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

7

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zastosowanie Dyrektywy PE 2014/68/UE (Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych) w zatwierdzaniu elementów systemów wodorowych

- Termin szkolenia:

2024-11-05

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39