Aspekty bezpieczeństwa przy projektowaniu stacji tankowania wodorem

Opis

Najczęściej występującym obiektem infrastruktury wodorowej będą stację tankowania wodoru. Szkolenie obejmuje szczegółowe aspekty bezpieczeństwa zalecane przy projektowaniu takich stacji.

Zalecane jest wcześniejsze odbycie szkolenia „Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych”

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Inwestorzy, technologowie, projektanci stacji tankowania wodoru

Program

1.       Komponenty stacji zasilania wodorem

2.       Stacje tankowania wodorem w kontekście dyrektywy SEVESO – wymagania prawne w przypadku zakwalifikowaniu stacji do zakładu zwiększonego ryzyka

3.       Bezpieczne odległości od innych obiektów, w tym zbiorników paliwami ciekłymi (np. benzyną), dróg publicznych, linii energetycznych i innych.

4.       Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem na stacjach tankowania gazowym wodorem

5.       Lokalizacja wydmuchów z instalacji wodorowych

6.       Środki redukcji ryzyka na stacjach tankowania wodorem

a.       przy rozładunku wodoru z bateriowozów.

b.      przy magazynowaniu wodoru

c.       przy tankowaniu wodoru.

7.       Ochrona przed elektrycznością statyczną. Wymagania w zakresie posadzek antystatycznych.

8.       Detektory gazów i płomieni – lokalizacja i wymagania. 

 

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Aspekty bezpieczeństwa przy projektowaniu stacji tankowania wodorem

- Termin szkolenia:

2023-10-18

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39