Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Opis

Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej zatwierdzony przez OUG w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (decyzja nr 004/626/0001/12/03763/AK)

 Ukończenie tego szkolenia spełnia wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. 2016 poz. 1229).

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Elektromonterzy maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV pracujący w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Program

  • Pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem;
  • Wymagania Dyrektywy 2014/34/UE  dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych;
  • Rodzaje budowy przeciwwybuchowej;
  • Dobór, instalowanie i eksploatacja urządzeń i systemów ochronnych;
  • Bezpieczeństwo pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem.

Wykładowca

Marcin Chorosz, Zbigniew Florczyk

Lokalizacja

Cały kraj - lokalizację ustalamy w najbardziej dogodnym miejscu dla każdego z zainteresowanych uczestników

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39