Kurs dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych przy obsłudze urządzeń do napełniania zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków

Opis

Szkolenie dla osób obsługujących dyspensery wodoru: kierowcy pojazdów, np. autobusów, a także pracownicy stacji tankowania wodoru. Rekomendujemy przeprowadzenie szkolenia razem ze szkoleniem dedykowanym Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach związanych z tankowaniem wodoru na stacjach tankowania wodoru

Opis IECEx

Adresaci

Kierowcy pojazdów wodorowych, pracownicy stacji tankowania wodoru (HRS)

Program

1. Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników:

 • organy dozoru technicznego i podstawy prawne ich działania,
 • przepisy z zakresu dozoru technicznego i inne akty prawne związane z napełnianiem zbiorników,
 • badania techniczne prowadzane przez inspektorów TDT dla zbiorników,
 • odpowiedzialność za nadzór techniczny i eksploatację zbiorników,
 • wymagania dla stacji i osób napełniających zbiorniki,
 • niedozwolony sposób eksploatacji zbiorników.

2. Ogólne i szczegółowe wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazu:

 • podstawowe własności fizyczne i chemiczne gazu,
 • tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem,
 • zachowanie się gazu w zależności od temperatury,
 • jednostki miar,
 • zagrożenia pochodzące od gazu.

3. Konstrukcja zbiorników i ich zasadnicze parametry:

 • rodzaje zbiorników,
 • podstawowe wymagania dla konstrukcji zbiorników,
 • ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, ciśnienie robocze, ciśnienie dopuszczalne, podciśnienie.

4. Konstrukcja i zasadnicze wymagania dla osprzętu zbiorników:

 • osprzęt występujący na zbiorniku,
 • zabezpieczenia stosowane dla zbiorników,
 • obudowa gazoszczelna - cel oraz wymagany zakres stosowania.

5. Opis i oznakowanie zbiorników:

 • wymagane napisy i oznaczenia na zbiorniku, na tabliczce znamionowej zbiornika.

6. Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne:

 • ogólne informacje o stacji napełniającej – urządzenia, budowa, przyrządy pomiarowe,
 • przygotowanie instalacji do napełniania,
 • wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacji zbiorników z procesu napełniania,
 • kontrola stanu napełniania,
 • czynności po zakończeniu napełniania.

7. Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe:

 • zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi,
 • narzędzia stosowane przy napełnianiu zbiorników,
 • sprzęt ochrony osobistej,
 • ochrona przeciwpożarowa stanowisk napełniania,
 • postępowanie w przypadku przepełnienia zbiornika, awarii, pożaru bądź nieszczęśliwego wypadku przy napełnianiu zbiorników,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

Cały kraj

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Kurs dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych przy obsłudze urządzeń do napełniania zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39