Proces zarządzania projektem offshore w aspekcie środowiskowym z zajęciami warsztatowymi

Opis

Warsztaty są bardzo dobrą metodą wspomagania zarządzania i wybierania opcji najbardziej korzystnej technologicznie i dla środowiska przy projektowaniu inwestycji . Pozwalają na zidentyfikowanie zagrożeń dla środowiska,  na zaproponowanie środków zaradczych, łagodzących negatywny efekt, wybór najkorzystniejszej technologii, zidentyfikowanie ewentualnych braków w danych, które należy uzupełnić, czy działań jakie należy podjąć.

Warsztaty warto włączyć w procedury EMS (Environmental Management System), gdyż w przejrzysty sposób pokazują na jakiej podstawie podejmowane są decyzje.

Warsztaty prowadzi dr Dorota Bastrikin - niezalezny ekspert w zakresie projektów środowiskowych i off-shore z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu takich projektów w Wielkiej Brytanii.

Szkolenie ma charakter dedykowany. Oznacza to, że jego program bedzie dostosowany do wymogów firmy zamawiającej. Nie przewiduje się udziału w szkoleniu uczestników z różnych firm.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Adresatami szkolenia są inwestorzy: zarówno projektów lądowych jak i projektów off-shore

Program

  • Prezentacje zarysu projektu (przygotowana przez klienta) oraz podstawowych uwarunkowań środowiskowych 
  • Przedstawienie metodyki stosowanej w trakcie warsztatów (konspekt wprowadzający wraz z metodą i matrycami zostanie rozesłany do uczestników przed warsztatami, tu dla jasności jeszcze raz wyjaśnia się metodę)
  • Analiza i ocena projektu pod katem środowiskowym (praca na wcześniej przygotowanych tabelach, uczestnicy analizuję wszystkie aspekty projektu i oceniaja ich wpływ na środowisko przy zastosowaniu matryc)
  • Podsumowanie wyników

Po ok. 7 dniach po warsztatach uczestnicy otrzymają raport podsumowujacy wyniki

Wykładowca

dr Dorota Bastrikin

Lokalizacja

Gdańsk/on-line Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Proces zarządzania projektem offshore w aspekcie środowiskowym z zajęciami warsztatowymi

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk/on-line

Koszt szkolenia:

0.00zł netto (0zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

0.00 netto (0zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39