Użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów) w zakładzie przemysłowym

Opis

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w realizacji zadań w przemyśle. Po zakończeniu szkolenia posiadają posiądą wiedzę na temat prawnych uwarunkowań stosowania BSP w ramach zakładu pracy, jak również wiedzę o:

 • wymogach prawnych używania BSP przez zakład,
 • wymogach co do zakładu jako podmiotu użytkującego BSP ,
 • wymogach co do personelu (cechy psychofizyczne, podtrzymywanie stałej zdatności do zadań personelu i sprzętu, odpowiedzialność),
 • licencjonowaniu personelu,
 • podstawach badania zdarzeń lotniczych,
 • zagadnieniach i problemach organizacyjnych użytkowania BSP.

Szkolenie ma charakter wykładu z elementem praktycznym  w postaci lotu na symulatorze BSP (jako opcja warsztatowa)

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Kadra kierownicza dużych zakładów przemysłowych/zakładów infrastruktury krytycznej. Uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu lotnictwa, przestrzeni powietrznej itp.

Program

Ogólne zasady funkcjonowania BSP w przestrzeni powietrznej RP

 • Prawo Lotnicze – użytkowanie BSP
 • reguły lotów (VLOS, BVLOS)
 • podział lotów co do celów (rekreacyjne i sportowe – inne)

Wymagania dotyczące personelu

 • uprawnienia do lotów
 • ogólna procedura nabywania uprawnień
 • utrzymanie bieżącej zdolności operacyjnej
 • cechy psychofizyczne personelu
 • ubezpieczenia obowiązkowe

Wymagania dotyczące podmiotów

 • organizacja użytkowania BSP w ramach zakładu przemysłowego
 • wymogi dla podmiotów użytkujących statki powietrzne
 • stała zdatność do lotów i jej podtrzymanie
 • badanie zdarzeń lotniczych

Ćwiczenia na symulatorze – loty nad zakładem (opcja, cz. warsztatowa)

Wykładowca

Grzegorz Trzeciak

Lokalizacja

Cały kraj - lokalizację ustalamy w najbardziej dogodnym miejscu dla każdego z zainteresowanych uczestników

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów) w zakładzie przemysłowym

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

1100.00zł netto (1353zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1100.00 netto (1353zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39