Bezpieczeństwo techniczne i przeciwwybuchowe uwzględniane na etapie projektowania i montażu maszyn górniczych na podwoziu gumowym oraz gąsienicowym w aspekcie Dyrektywy ATEX i norm górniczych

Opis

Celem szkolenia jest uzupełnienie dotychczasowej wiedzy z zakresu doboru, oznakowania i wykonywania projektów elektrycznego zasilania i sterowania maszyn górniczych oraz ich montażu zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX, norm zharmonizowanych PN-EN oraz norm górniczych.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za projekt, konstrukcję, wykonanie i dostawę maszyn górniczych

Program

 • Wstęp. Bezpieczeństwo techniczne  w zakładach górniczych.
 • Podział zakładów/urządzeń/ instalacji na kategorie wg grupy II, III i  grupy I zgodnie z Dyrektywą  ATEX  214/34/UE; RMR Dz.U. 2016,poz. 817.
 • Struktura projektowania maszyn górniczych.
 • Film. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.
 • Charakterystyka urządzeń/maszyn dopuszczonych do pracy podziemiach kopalni. Grupa I
 • Definicje i podział urządzeń grupy I na kategorie M1 i M2.
 • Pięciokąt wybuchowości. Metoda zapobiegania uwzględniana na etapie projektowania instalacji/ maszyn i urządzeń górniczych.
 • Klasyfikacja i oznakowanie zagrożeń wynikających z obecności  metanu i /lub pyłu węglowego (kamiennego i brunatnego)  w wyrobiskach górniczych/zakładach  przetwórczych zgodnie z RMŚ z dnia 29 stycznia 2013. Dz.U. poz. 230 z 2013 r.
 • Wykaz podstawowych maszyn  i urządzeń użytkowanych w górnictwie węgla kamiennego systemu ścianowego. Wykaz napędów.
 • Techniczne wymogi  dla urządzeń/maszyn górniczych  zgodnie z normą  PN-EN 60079-0 0:2013-03/A11:2014-03 uwzględniane na etapie projektowania. Przykładowy wykaz podzespołów  kombajnu ścianowego. 
 • Górnicze akty prawne zalecane do stosowania na etapie projektowania maszyn górniczych.
 • Dyrektywa Maszynowa – 2006/42/WE – i normy zharmonizowane.
 • Dyrektywa  ATEX - 2014/34/UE  i zharmonizowane normy z nią związane
 • Dyrektywa  ATEX 2014/34/UE a bezpieczeństwo przeciwwybuchowe  w zakładach górniczych
 • Ocena zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy ATEX.
 • Zawartość dokumentacji  technicznej, projektowej maszyn górniczych.
 • Wymagania techniczno-użytkowe i eksploatacyjne maszyn górniczych  w aspekcie  bezpieczeństwa  pracy  wg RMG. Dz.U Nr 199.poz.1228 uwzględniane na etapie projektowania.
 • Podstawy procesu projektowania maszyn górniczych. Identyfikacja zagrożeń,  ocena ryzyka i sposoby eliminacji zagrożeń.
 • Wykaz materiałów stosowanych na elementy konstrukcyjne maszyn górniczych oraz obudów aparatów elektrycznych zgodnie z PN-EN 1127-2 pkt. 6.4.4.
 • Oznakowanie urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych  wykonaniu przeciwwybuchowym wg Dyrektywy ATEX 2014/34/EU:2016 i normy PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 /EPL/  oraz PN-EN ISO 80079-37.
 • Opis znaków w  opisie cechy budowy urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym dla grupy I,  II i III.
 • Przykładowe oznakowanie  cech obudowy elementów/aparatów/ zespołów  konstrukcyjnych maszyn górniczych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX.
 • Stopień  ochrony IK przed uderzeniem  mechanicznym wg  normy(PN-EN 50102) oraz   stopień ochrony IP ( szczelność obudowy) wg  PN-EN 60529:2003.
 • Rodzaje obudów styków urządzeń elektrycznych/ Exe, Exd, Exde, Exi... / oraz  nieelektrycznych / Ex h wg PN-EN ISO 80079-37  dopuszczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.
 • Wpusty kablowe/ dławiki użytkowane w budowie urządzeń Exd I
 • Rodzaje stosowanych  złącz ognioszczelnych  w projektach wykonawczych  urządzeń i maszyn górniczych. Tabelaryczny zestaw max wartość szczeliny ognioszczelnej
 • Urządzenia i obwody iskrobezpieczne stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wg PN-EN 60079-11:2016-02, PN-EN 50394-1:2007 (grupa I). Przykłady wybranych  oznaczeń obwodów iskrobezpiecznych  I M1 Ex ia I Ma, I M2 Ex ib I Mb, I M2 Ex db ia ib [ia Ma][ib Mb][op is Ma] I Mb itp. 
 • Kable i przewody stosowane w strefach zagrożonych wybuchem dla instalacji przemysłowych
 • Systemy elektrycznego zasilania maszyn górniczych, przykłady.

Wykładowca

Edward Pęcak

Lokalizacja

Cały kraj

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo techniczne i przeciwwybuchowe uwzględniane na etapie projektowania i montażu maszyn górniczych na podwoziu gumowym oraz gąsienicowym w aspekcie Dyrektywy ATEX i norm górniczych

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

850.00zł netto (1045.5zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto (1045.5zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39