ATEX – Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożenia wybuchem gazów i pyłów

Opis

Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu wykonania i eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i jest dedykowane szczególnie dla pracowników zakładów, w których są już zainstalowane i użytkowane urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Swoim zakresem szkolenie obejmuje normy PN-EN 60079-0, 60079-14, 60079-17.

Ta sama tematyka w znacznie rozszerzonym zakresie omawiana jest podczas szkoleń dwudniowych Sesja ATEX EKSPLOATACJA. Dobór, montaż, kontrola i konserwacja urządzeń Ex

 

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504 oraz IECEx Unit Ex 004 – Maintain equipment in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

Program

1.      Przegląd obowiązujących aktów prawnych związanych z urządzeniami przeciwwybuchowymi

2.      Klasyfikacja i rozmieszczenie stref potencjalnie zagrożonych wybuchem

3.      Omówienie zasad konstrukcji, montażu i eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

·        Budowa ognioszczelna Ex ”d”

·        Budowa wzmocniona Ex ”e”

·        Osłona gazowa z nadciśnieniem Ex ”p”

·        Obwody iskrobezpieczne Ex ”i”

·        Budowa typu Ex ”n”

·        Hermetyzacja Ex ”m”

·        Osłona olejowa Ex ”o”

·        Osłona piaskowa Ex ”q

4.      Znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

5.      Metody doboru wpustów i zarabianie kabli w atmosferach wybuchowych

6.      Omówienie przykładowych błędów instalacyjnych

7.      Omówienie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i zasad eksploatacji:

·        Silniki elektryczne

·        Skrzynki pośredniczące

·        Rozdzielnice elektryczne

·        Instalacje oświetlenia

·        Instalacje ogrzewania elektrycznego

·        Rozdzielnice gniazd remontowych

8.      Zabezpieczenia silników pracujących w strefie Ex

9.      Zabezpieczenia silników pracujących w strefie  Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości

10.   Ochrona antyelektrostatyczna w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

11.   Instalacje odgromowe w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

12.   Uziemienia w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

13.   Kompetencje  personelu zajmującego się eksploatacją instalacji w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem

14.   Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex

15.   Czasokresy przeglądu instalacji elektrycznych

16.   Omówienie uszkodzeń dyskwalifikujących urządzenie z eksploatacji w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

17.   Odbiory techniczne instalacji elektrycznych nowych i modernizowanych

18.   Bezpieczne wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem

19.   Certyfikacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 

 

Wykładowca

Marcin Chorosz lub Jan Milczewski

Lokalizacja

Kraków

Czas trwania

6 godzin + 1 godzina dyskusja/konsultacje

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX – Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożenia wybuchem gazów i pyłów

- Termin szkolenia:

2023-12-15

- Miejsce szkolenia:

Kraków

Koszt szkolenia:

1500.00zł netto (1845zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1500.00 netto (1845zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39