ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Opis

Szkolenie prowadzone przez specjalistę-praktyka z jednego z najnowocześniejszych polskich zakładów rafineryjnych z dużym doświadczeniem w zakresie kontroli urządzeń elektrycznych w strefach Ex. Zakres wiedzy przekazywanej w szkoleniu pokrywa się z wymaganiami normy PN-EN 60079-17. Szkolenie ilustrowane dużą ilością przykładów błędów instalacyjnych oraz typowych uszkodzeń urządzeń w wykonaniu Ex. Szczególnie rekomendowane dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stan urządzeń Ex.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 004 – Maintain equipment in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, osoby odpowiedzialne stan urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

Program

 1. Omówienie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i zasad eksploatacji:
  • Silniki elektryczne
  • Skrzynki pośredniczące
  • Rozdzielnice elektryczne
  • Instalacje oświetlenia
  • Instalacje ogrzewania elektrycznego
  • Rozdzielnice gniazd remontowych
 2. Zabezpieczenia silników pracujących w strefie Ex
 3. Zabezpieczenia silników pracujących w strefie  Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości
 4. Ochrona antyelektrostatyczna w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 5. Instalacje odgromowe w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 6. Uziemienia w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 7. Kompetencje  personelu zajmującego się eksploatacją instalacji w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem
 8. Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex
 9. Czasokresy przeglądu instalacji elektrycznych
 10. Omówienie uszkodzeń dyskwalifikujących urządzenie z eksploatacji w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 11. Odbiory techniczne instalacji elektrycznych nowych i modernizowanych
 12. Bezpieczne wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem
 13. Certyfikacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 

Wykładowca

Marcin Chorosz

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

7 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

- Termin szkolenia:

2023-10-27

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1500.00zł netto (1845zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1500.00 netto (1845zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39