ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Opis

Szkolenie prowadzone przez specjalistę-praktyka z jednego z najnowocześniejszych polskich zakładów rafineryjnych z dużym doświadczeniem w zakresie kontroli urządzeń elektrycznych w strefach Ex. Zakres wiedzy przekazywanej w szkoleniu pokrywa się z wymaganiami normy PN-EN 60079-17. Szkolenie ilustrowane dużą ilością przykładów błędów instalacyjnych oraz typowych uszkodzeń urządzeń w wykonaniu Ex. Szczególnie rekomendowane dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za stan urządzeń Ex.

Szkoloenie stanowi II dzień Sesji szkoleniowej ATEX Eksploatacja

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex 004 – Maintain equipment in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, osoby odpowiedzialne stan urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

Program

 1. Omówienie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i zasad eksploatacji:
  • Silniki elektryczne
  • Skrzynki pośredniczące
  • Rozdzielnice elektryczne
  • Instalacje oświetlenia
  • Instalacje ogrzewania elektrycznego
  • Rozdzielnice gniazd remontowych
 2. Zabezpieczenia silników pracujących w strefie Ex
 3. Zabezpieczenia silników pracujących w strefie  Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości
 4. Ochrona antyelektrostatyczna w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 5. Instalacje odgromowe w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 6. Uziemienia w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 7. Kompetencje  personelu zajmującego się eksploatacją instalacji w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem
 8. Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex
 9. Czasokresy przeglądu instalacji elektrycznych
 10. Omówienie uszkodzeń dyskwalifikujących urządzenie z eksploatacji w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 11. Odbiory techniczne instalacji elektrycznych nowych i modernizowanych
 12. Bezpieczne wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem
 13. Certyfikacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 

Wykładowca

Marcin Chorosz

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

7 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX – Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

- Termin szkolenia:

2024-10-25

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1500.00zł netto (1845zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1500.00 netto (1845zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39