ATEX - Naprawa, remont i regeneracja silników, zespołów elektrycznych i nieelektrycznych oraz grzewczych w wykonaniu przeciwwybuchowym

Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze sposobem napraw silników/zespołów elektrycznych i nieelektrycznych w uprawnionym nakładzie naprawczym posiadającym Dokument Zdolności do Wykonywania Remontów. Szkolenie dotyczy napraw i remontów silników na napięcie do 10 kV oraz napraw opraw oświetleniowych i innych urządzeń na napięcie do 1 kV oznakowanych zgodnie z dyrektywą ATEX w przestrzeni potencjalnie zagrożonej wybuchem gazów i pyłów.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Kadra zarządzająca i pracownicy warsztatów remontowych, osoby zlecające naprawę i remont urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym odpowiedzialnych za wybór warsztatu

Program

1.    Informacje wstępne.  dot. urządzeń/ zestawów w wykonaniu p. wybuchowym

2.    Organizacja  zakładu naprawczego i remontującego urządzenia  oznakowane

3.    Certyfikacja zakładu naprawczego, remontującego i regeneracyjnego.

4.    Remont mechaniczny urządzeń przeciwwybuchowych.

5.    Remont elektryczny urządzeń przeciwwybuchowych.

6.    Badania i protokoły poremontowe Informacje wstępne o urządzeniach i instalacjach w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wykładowca

Edward Pęcak

Lokalizacja

Katowice

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

ATEX - Naprawa, remont i regeneracja silników, zespołów elektrycznych i nieelektrycznych oraz grzewczych w wykonaniu przeciwwybuchowym

- Termin szkolenia:

2024-11-07

- Miejsce szkolenia:

Katowice

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39