Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach związanych z tankowaniem wodoru na stacjach tankowania wodoru

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców pojazdów, np. autobusów lub osób obsługujących dyspensery na stacji tankowania wodoru. 

Możliwe jest również przeprowadzenie szkolenia uzupełniająćego pn. Kurs dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych Transportowego Dozoru Technicznego wymaganych przy obsłudze urządzeń do napełniania zbiorników wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów i statków,  które umożliwi zdawanie egzaminu przed komisją TDT.

Opis IECEx

Nie podlega pod IECEx

Adresaci

Osoby obsługujące dyspensery wodoru na stacjach tankowania wodoru (HRS)

Program

  • Wprowadzenie – główne akty prawne, normy techniczne
  • Właściwości wodoru mające wpływ na ryzyko wybuchu
  • Komponenty stacji tankowania wodorem.
  • Budowa i zasada pracy dyspensera wodoru.
  • Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem na stacjach tankowania gazowym wodorem
  • Zasady bezpieczeństwa w trakcie tankowania wodoru
  • Środki redukcji ryzyka przy tankowaniu wodoru.
  • Reagowanie na sytuacje awaryjne.

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

Cały kraj

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach związanych z tankowaniem wodoru na stacjach tankowania wodoru

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39