Gazowe atmosfery wybuchowe - klasyfikacja przestrzeni zagrożenia wybuchem – szkolenie dedykowane

Opis

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem stanowi specjalistyczną dziedzinę bezpieczeństwa, w coraz większym stopniu opartą na skomplikowanych modelach matematycznych, w której często zachodzą zmiany. Przykładem takiej zmiany jest opublikowana we wrześniu br. norma PN-EN 60079-10-1:2021. W edycji tej, w załącznikach B, C i D, wprowadzono istotne zmiany w metodyce klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach. Najistotniejsza z nich polega na dodaniu zapisu w załączniku D, w zasadzie całkowicie uniemożliwiającego stosowanie grafu D.1 do ustalania zasięgów stref w przestrzeniach zamkniętych. Efektem tej oraz innych zmian w normie może być konieczność ustalenia nowych zasięgów i rodzajów stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach.

Istotne uzupełnienie w zakresie metodyki klasyfikacji stref stanowią standardy i kody krajowe, których stosowanie zgodnie z PN-EN 60079-10-1:2021 jest dopuszczalne.

Szkolenie ma na celu omówienie przedstawionych w normie PN-EN 60079-10-1:2021 oraz w wybranych standardach i kodach krajowych zasad klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.

Istotnym atutem szkolenia są warsztaty, w trakcie których grupa szkoleniowa przeprowadzi klasyfikację stref dla kilku typowych sytuacji.

Szkolenie trwa 2 dni robocze i bedzie realizowane on-line

Opis IECEx

Szkolenie spełnia wymagania IECEx

Adresaci

Wyłącznymi adresatami szkolenia są członkowie komisji kwalifikacyjnych w zakładach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem

Program

Dzień 1

1.       Wprowadzenie – główne akty prawne, normy techniczne

2.       Powstawanie atmosfer wybuchowych

3.       Właściwości materiałowe substancji mające wpływ na ryzyko wybuchu

4.       Wprowadzenie do klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

5.       Norma PN-EN IEC 60079-10-1:2021

a.        Zakres normy i wyłączenia

b.       Struktura normy – podział na części normatywną i informacyjną

c.        Omówienie pojęcia strefy o pomijalnie małym zasięgu (NE)

d.       Zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem (średnice otworów wypływu, ocena wentylacji, wyznaczenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem)

e.       Istotne zmiany w stosunku do wersji z normy z 2016 r.

f.         Omówienie przykładów klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

6.       Ograniczenia związane ze stosowaniem normy PN-EN IEC 60079-10-1:2021

7.       Przegląd akceptowanych standardów i kodów technicznych dotyczących klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem

 

Czas trwania: 6,5 h

Dzień 2:

1.       Standard AP1 505 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, and Zone

2.       Standard NFPA 497 Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas

3.       Standard EI15 Area classification for installations handling flammable fluids

4.       IGEM/SR/25 Hazardous area classification of Natural Gas installations

5.       Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem – ćwiczenia:

a.        Emisja gazu z połączenia kołnierzowego w przestrzeni otwartej

b.       Emisja gazu z połączenia kołnierzowego w pomieszczeniu

c.        Emisja cieczy łatwopalnej z połączenia kołnierzowego w przestrzeni otwartej

d.       Emisja cieczy łatwopalnej z połączenia kołnierzowego w przestrzeni otwartej

6.       Sytuacje szczególne (np. akumulatornie, pochodnie zrzutowe gazu).

 

Czas trwania: 6,5 h

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Gazowe atmosfery wybuchowe - klasyfikacja przestrzeni zagrożenia wybuchem – szkolenie dedykowane

- Termin szkolenia:

2024-09-17

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

2600.00zł netto (3198zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

2600.00 netto (3198zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39