Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych. Szkolenie dwudniowe

Opis

Dwudniowe szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów branzy elektrycznej zainteresowanych poserzeniem kompetencji z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej. Szkolenie nie ogranicza się wyłącznie do kwesti związanych z obiektami, na których wystepują strefy zagrożenia wybuchem, ale dotyczy wszelkich obiektów budowlanych.

 

 

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Specjaliści branży elektrycznej, projektanci, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakładów w zzakresie ochrony odgromowej i przepięciowej

Program

I dzień szkolenia – Ochrona odgromowa

 • Przepisy i normy dotyczące ochrony odgromowej w instalacjach elektrycznych SN, nn oraz AKPiA.
 • Mechanizm rozwoju pioruna i skutki działania prądu piorunowego.
 • Szczegółowe zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.
 • Ryzyko szkód piorunowych,
 • Strefowa koncepcja ochrony odgromowej oraz odstępów bezpiecznych,
 • Zewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
 • Wyrównanie potencjałów w obiektach budowlanych,
 • Specyfika ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem.

 

II dzień szkolenia – Ochrona przepięciowa

 • Przepisy i normy dotyczące ochrony przepięciowej w instalacjach elektrycznych SN, nn oraz AKPiA.
 • Odporność udarowa przyłączy urządzeń.
 • Napięcia i prądy udarowe w obwodach nn.
 • Szczegółowe informacje o urządzeniach ograniczających przepięcia oraz zasady ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej SN, nn oraz AKPiA.
 • Koordynacja układania instalacji nn w obiekcie budowlanym,
 • Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.
 • Przykłady ochrony przed przepięciami instalacji i urządzeń w obiekcie budowlanym

Wykładowca

dr inż. Jarosław Wiater

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych. Szkolenie dwudniowe

- Termin szkolenia:

2024-09-05

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

2500.00zł netto (3075zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

2500.00 netto (3075zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39