Projektowanie, dobór, montaż i eksploatacja elektrycznych systemów grzewczych na instalacjach przemysłowych

Opis

Unikalne szkolenie z zakresu systemów grzewczych prowadzone przez doświadczonego specjalistę-praktyka z tego zakresu. Możliwość wymiany doświadczeń i uzyskania odpowiedzi na pytania.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Projektanci, kadra techniczna, osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację elektrycznych systemów grzewczych

Program

1.    Rola i znaczenie stosowanych w przemyśle systemów grzewczych parowych i elektrycznych.

2.    Wady i zalety stosowanych systemów z uwzględnieniem strat i korzyści rozpatrywanych na etapie projektowania, montażu i eksploatacji instalacji.

3.    Źródła emisji substancji palnych zdolnych do wytworzenia atmosfery potencjalnie wybuchowej na instalacjach przemysłowych (przypadki rozszczelnień połączeń) podczas eksploatacji.

4.     Oznakowanie powstałych stref wybuchowych utworzonych przez palne gazy, pary i mgły oraz pyły zgodnie z wymaganiami § 5.1. RMG 08.06 2010r „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

5.    Oznakowanie elementów i urządzeń grzejnych zgodnie z wymaganiami                                         Dyrektywy ATEX/ 2014/34/WE. RMR 06.06.2016. (Dz.U. 09.06.2016 poz. 817) i normą PN-EN 60079-0: 2018-09. 

6.    Podział elementów grzewczych w zależności od celów ich zastosowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-30-2:2017(Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi).

7.    Podstawy projektowania elektrycznych obwodów grzewczych z uwzględnieniem:

·         rodzaju ogrzewanego medium oraz  jego minimalnej temperatury samozapłonu

·         miejsca i środowiska w jakim system grzewczy będzie eksploatowany,

·         jaką rolę spełnia tj: utrzymanie temp. procesowej, zabezpieczenie przed zamarzaniem i stygnięciem, zabezpieczeniem przed przywieraniem do powierzchni obudów zbiorników-płyt lub podgrzać medium od.. do  temp. w czasie (t?) i utrzymać jej wartość procesową.

8.    Charakterystyki grzewcze stosowanych taśm samoregulujących się, kabli i mat grzewczych uwzględnianych na etapie projektowania i eksploatowania ( modernizacja, uzupełnienie, wymiana) instalacji grzewczej. 

9.    Systemy sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania obwodów ogrzewania elektrycznego.

10.  Rozruch elektryczny kabli grzewczych stało oporowych oraz samoregulujących się.

11.  Dobór sterowników temperatury  i systemu  zabezpieczenia przed porażeniem prądowym w czasie eksploatacji instalacji grzewczej.

12.  Przykłady kompletnych schematów elektrycznego zasilania  obwodów grzewczych dla różnych aplikacji.

13.  Podstawy montażu obwodów grzewczych na powierzchniach: rur, zbiorników i aparaturze procesowej z wykorzystaniem skrzynek przyłączeniowych i akcesoriów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-30-2:2017.

14.  Wymagania dotyczące doboru i montażu grzałek instalowanych w zbiornikach, w  aparaturze procesowej oraz wewnątrz pomieszczeń zagrożonych i niezagrożonych wybuchem substancji palnych.

15.  Przykłady montażu niestandardowych obwodów grzewczych na instalacjach przemysłowych.

16.   Pomiar rezystancji izolacji dla kabli grzewczych i taśm samoregulujących się:  przed i po montażu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6: 2008.

17.  Wymagania dot. sposobu montażu osłon izolujących elektryczny system grzewczy eksploatowany w różnych środowiskach przemysłowych.

·         dobór rodzaju i parametrów osłon termoizolacyjnych w zależności od miejsca zainstalowania.

18.  Przykłady montażu termoizolacji tzw „ sztywnej” i elastycznej „szytej na miarę” z wykorzystaniem specjalnych tkanin włóknistych  chemo i ognioodpornych,

19.  Protokół przekazania i przyjęcia do eksploatacji wykonany kompletny system grzewczy.

20.   Podstawy eksploatacji elektrycznych systemów grzewczych zgodnie z wymaganiami:

·         normy PN-EN 60079-17:2014

·          PN-IEC 60364-4-47: 1999

·          RMG 08.06 2010r. (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Wykładowca

Edward Pęcak

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Projektowanie, dobór, montaż i eksploatacja elektrycznych systemów grzewczych na instalacjach przemysłowych

- Termin szkolenia:

2024-10-23

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39