Sesja szkoleniowa ATEX i ATEX USERS. Bezpieczeństwo wybuchowe

Opis

Dwudniowa sesja szkoleniowa ATEX i ATEX USERS. Bezpieczeństwo wybuchowe to najbardziej kompleksowa forma zdobycia wiedzy o bezpieczeństwie wybuchowym.

Kwestie bezpieczeństwa wybuchowego we wszystkich krajach UE regulują dwie dyrektywy, znane pod nazwą ATEX USERS i ATEX. Dyrektywa ATEX USERS obejmuje podstawowe kwestie bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach przemysłowych, dotyczy zasad bezpieczeństwa, wyznaczania stref Ex, DZPW i warunków bezpiecznej pracy.

Dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i systemów ochronnych stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem.

Sesja wprowadza w całość zagadnień związanych z bezpieczeństwem wybuchowym: zarówno od strony wymagań technologiczno-organizacyjnych jak i sprzętowo-technicznych.

Szczególnie polecana dla osób wchodzących w tematykę Ex-ową lub zamierzających w sposób spójny utrwalić i usystematyzować dotychczasową wiedzę.

Wieczorem pierwszego dnia sesji w Gdańsku zapraszamy Uczestników na spacer po Starym Mieście wraz z przewodnikiem i kolację w klimatycznej restauracji nad Motławą.

Uczestników sesji w Krakowie zapraszamy na spacer po Rynku, Drogą Królewską na Kazimierz oraz kolację w restauracji.

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje wiedzę konieczną do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx Unit Ex001 – Apply basic principles of protection in explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo zakładów

Program

I dzień

 

1.   Powstawanie atmosfer wybuchowych.

2.   Wybuch – definicja, skutki.

3.   Przepisy prawne.

4.   Minimalne wymagania BHP, w miejscach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

5.   Kompleksowa ocena ryzyka.

6.   DZPW.

7.   Ocena zagrożenia wybuchem.

8.   Klasyfikacja obiektów pod względem zagrożenia wybuchem.

9.   Zasady klasyfikacji stref pod względem zagrożenia wybuchem.

a)      Ustalenie parametrów palności i wybuchowości gazów, par cieczy palnych i pyłów.

b)      Charakterystyka procesów i urządzeń.

c)      Ustalenie miejsc emisji substancji palnych.

d)      Ocena prawdopodobieństwa występowania atmosfer wybuchowych.

e)      Uwzględnienie wpływu wentylacji i innych zabezpieczeń na rodzaj strefy.

f)       Analiza i ocena ryzyka wybuchu.

g)      Minimalne wymagania dla miejsc pracy: zintegrowana ochrona przeciwwybuchowa.

 

10. Środki zintegrowanej ochrony przeciwwybuchowej.

 

II dzień

 

1.            Konstrukcje urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

2.            Przykłady i opis urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym

3.            Znakowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

4.            Zabezpieczenie silników Ex

5.            Zabezpieczenia silników Ex zasilanych z przetwornic częstotliwości

6.            Uziemienia w strefach zagrożenia wybuchem

7.            Instalacja odgromowa w strefach Ex

8.            Utrzymanie ruchu – zakres przeglądów i konserwacji urządzeń Ex

9.            Odbiory instalacji technologicznych

10.         Prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych

 

Wykładowca

Rafał Sienko, Grzegorz Orlikowski, Marcin Chorosz, Jan Milczewski

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Sesja szkoleniowa ATEX i ATEX USERS. Bezpieczeństwo wybuchowe

- Termin szkolenia:

2024-09-19

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

2600.00zł netto (3198zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

2600.00 netto (3198zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39