SEVESO III. Metodyka przygotowania Raportu o Bezpieczeństwie

Opis

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom przekrojowej wiedzy na temat:

  • obowiązków dla Zakładów Dużego Ryzyka/Zwiększonego Ryzyka wynikających z wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy SEVESO III,
  • praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem PZA/SZB /RoB
Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo Zakładów Dużego i Zwiększonego Ryzyka

Program

  • Obowiązki prowadzącego Zakład Dużego Ryzyka/Zakład Zwiększonego Ryzyka  wynikające z implementacji Dyrektywy SEVESO III
  • Analizy Bezpieczeństwa i rozwój scenariuszy awaryjnych. Lista Zdarzeń Awaryjnych (LZA)
  • Określenie częstości zdarzeń (LOPA)
  • Określenie wielkości skutków i bezpiecznych odległości zgodnie z nowymi wymaganiami
  • Wyselekcjonowanie Reprezentatywnych Zdarzeń Awaryjnych (RZA)
  • Ocena ryzyka i określenie wymagań dotyczących systemów technicznych
  • Potwierdzenie zgodności z nowymi wymaganiami „niezawodności”
  • Nowe inwestycje oraz modernizacje instalacji produkcyjnych w Zakładach Dużego Ryzyka

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

SEVESO III. Metodyka przygotowania Raportu o Bezpieczeństwie

- Termin szkolenia:

2024-12-04

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39