Transformacja energetyczna w ciepłownictwie i gospodarce cieplnej zakładów

Opis

Celem szkolenia jest prezentacja dostępnych technologii wytwarzania ciepła (i energii elektrycznej) umożliwiających odejście od paliw kopalnych dla budowy strategii transformacji zgodnej z politykami klimatycznymi UE. Uczestnicy zapoznają się tak z charakterystycznymi parametrami poszczególnych technologii np.: pompy ciepła, kogeneracja wodorowa, magazynowanie energii cieplnej, sieci ultraniskotemperaturowe itp. jak i ograniczeniami dla ich stosowania. Zaprezentowane zostaną przykłady budowy mixu energetycznego spełniającego wymagania nowoczesnego ciepłownictwa.

Przedstawione zostaną także wybrane zagadnienia formalne oddziaływające na branżę wytwarzania ciepła tj:, Taksonomia EU; Fit for 55; ustawa prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o efektywności energetycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla zakładów przemysłowych i ciepłowniczych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli źródeł ciepła opalanych paliwami kopalnymi. Na szkolenie zapraszamy szczególnie przedstawicieli kierownictwa, służb energetycznych, służb odpowiedzialnych za strategię i rozwój przedsiębiorstw, a także przedstawicieli samorządów posiadających aktywa ciepłownicze.

Szkolenie prowadzi Janusz Mazur - dyrektor Biura ds. Integracji Usług Energetycznych i Badawczo-Rozwojowych w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A, doświadczony specjalista w zakresie energetyki, od wielu lat prowadzi szereg projektów związanych z transformacją energetyczną

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla zakładów przemysłowych i ciepłowniczych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli źródeł ciepła opalanych paliwami kopalnymi. W szkoleniu powinni uczestniczyć przedstawiciele kierownictwa, służb energetycznych, służb odpowiedzialnych za strategię i rozwój przedsiębiorstw a także przedstawicieli samorządów posiadających aktywa ciepłownicze.

Program

1.       Kluczowe polityki EU i RP w zakresie ciepłownictwa

1.1.    Ciepłownictwo w Taksonomii EU

1.2.    Fit for 55 (ETS; RED, EPBD; itp.)

1.3.    Ustawa prawo energetyczne, ustawa o OZE ustawa o efektywności energetycznej

 

2.       Technologie dla nowoczesnego ciepłownictwa

2.1.    Pompy ciepła

2.2.    Biogazownie rolnicze

2.3.    Zastosowanie wodoru w ciepłownictwie

2.4.    Kogeneracja metanowa i wodorowa oraz ORC

2.5.    Kolektory słoneczne wielkopowierzchniowe i hybrydowe

2.6.    Magazyny energii cieplnej (PTES, BTES, TTES)

2.7.    Magazyny zmienno fazowe

2.8.    Głęboka geotermia

2.9.    Instalacje termicznego przekształcania odpadów (w tym RDF)

2.9.1.Sieci ultraniskotemperaturowe

2.9.2.Ciepło odpadowe (m.in. oczyszczalnie ścieków)

 

3.       Profilowanie mixu energetycznego z uproszczonym bilansowaniem

3.1.    Alternatywne strategie transformacji klimatycznej wytwarzania ciepła

3.2.    Analiza możliwości pokrycia profilu paliwami i źródłami energii niekopalnymi

3.3.    Scentralizowana dostawa ciepła

3.4.    Dostawa oparta głównie o źródła rozproszone

3.5.    Wybór nośników dla pokrycia base load i peak

3.6.    Porównanie kosztów wytworzenia ciepła/energii elektrycznej metodą LCOH/E

 

4.       Studium przypadku

4.1.    NCBiR Veolia Lidzbark Warmiński (Energia Słońca, pompy ciepła i magazyn długoterminowy PTES)

4.2.    NCBiR Sokołów Podlaski (Biogazownia na wsi kogeneracja w mieście i źródło szczytowe)

Wykładowca

Janusz Mazur

Lokalizacja

Kraków

Czas trwania

6 godzin + 1 godzina dyskusja/konsultacje

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Transformacja energetyczna w ciepłownictwie i gospodarce cieplnej zakładów

- Termin szkolenia:

2024-10-16

- Miejsce szkolenia:

Kraków

Koszt szkolenia:

1300.00zł netto (1599zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1300.00 netto (1599zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39