Urządzenia przeciwwybuchowe – odpowiedzialność producenta

Opis

Szkolenie dedykowane przeznaczone dla zakładów wprowadzających na rynek wyroby w wykonaniu przeciwwybuchowym. Równiez polecane dla zakładów, które chcą sie certyfikować w tym zakresie. Szkolenie jest organizowane wyłącznie na zlecenie zakładu. Nie prowadzimy tych szkoleń dla indywidualnych uczestników. Program szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb i wymgań zakładu. 

Opis IECEx

Szkolenie przekazuje część wiedzy koniecznej do uzyskania certyfikatu kompetencji IECEx  Unit Ex 010 – Perform audit inspection of electrical installations in or associated with explosive atmospheres zgodnie z dokumentem IECEx OD 504

 

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za certyfikację produktu, kontrolę jakości, audyt, projektanci i konstruktorzy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

Program

Program ramowy, może ulec zmianie i uwzględnić konkretne potrzeby Klienta

 • Wprowadzanie wyrobów na rynek UE – odpowiedzialność producenta 
 • Rola producenta w ocenie zgodności wg dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) 
 • Dokumenty wydawane przez Jednostki Notyfikowane 
 • Moduły oceny zgodności po module Badanie typu UE 
 • Normy zharmonizowane i ich stosowanie 
  • Normy dotyczące wyrobu
  • Norma PN-EN 80079-34
  • Wykorzystanie normy PN-EN 80079-34 do produkcji wyrobów przeciwwybuchowych 
 • Różnice w ocenie systemu produkcji wg systemu ATEX i systemu IECEx 
 • Współpraca z Jednostką Notyfikowaną 
 • Ocena zmian w konstrukcji lub technologii produkcji wyrobów oraz zmian w normach 

Wykładowca

Doświadczony specjalista z zakresu certyfikacji ATEX i IECEx, członek Komitetów Technicznych

Lokalizacja

Cały kraj w zakładzie Klienta

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Urządzenia przeciwwybuchowe – odpowiedzialność producenta

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

1500.00zł netto (1845zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1500.00 netto (1845zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39