Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych

Opis

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, zarówno nadzoru jak i podstawowego szczebla technicznego, zatrudnionych na instalacjach wodoru lub przygotowujących się do pracy w tych obszarach. Dostarcza wiedzy koniecznej do zrozumienia zagrożeń występujących na instalacjach wodorowych oraz sposobów ich zapobiegania.

Dużym walorem praktycznym jest omówienie ogólnych zasad bezpieczeństwa na konkretnym przykładzie stacji tankowania wodoru. Będzie to bowiem jeden z najczęściej projektowanych i użytkowanych elementów infrastruktury wodorowej, a zarazem jest to miejsce, w którym należy uwzględnić wszystkie możliwe ryzyka.

Szkolenie bazuje na wymaganiach normy ISO/TR 159162015 oraz spełnia wymagania IECEx Unit Ex 011

Opis IECEx

Szkolenie spełnia wymagania IECEx Unit Ex 011

Adresaci

Pracownicy podstawowego i średniego szczebla technicznego, służby bhp, kadra odpowiedzialna za wdrożenie technologii wodorowych

Program

1.       Wprowadzenie – główne akty prawne, normy techniczne

2.       Przegląd zastosowań wodoru

3.       Właściwości wodoru

4.       Zagrożenia stwarzane przez wodór

5.       Przyczyny zdarzeń wypadkowych

6.       Bezpieczeństwo instalacji wodorowych na przykładzie stacji tankowania wodoru

A.      Komponenty stacji zasilania wodorem

B.      Stacje tankowania w kontekście dyrektywy SEVESO – wymagania prawne w przypadku zakwalifikowania stacji do zakładu zwiększonego ryzyka

C.      Bezpieczne odległości od innych obiektów

D.      Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

E.       Lokalizacja wydmuchów z instalacji wodorowych

F.       Środki redukcji ryzyka na stacjach tankowania wodorem

G.      Ochrona przed elektrycznością statyczną.

7.       Detektory gazów i płomieni – lokalizacja i wymagania.

8.       Podsumowanie

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5-6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych

- Termin szkolenia:

2024-10-02

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39