Zielony wodór z elektrolizera w aspekcie jakościowym i ilościowym

Opis

Elektroliza wody to obecnie jeden z najbardziej obiecujących kierunków technologii produkcji wodoru i jest wykorzystywana najchętniej tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość́ wodoru. Wśród wszystkich technologii produkcji wodoru elektrolizery są postrzegane jako technologia o największym potencjale do redukcji kosztów produkcji wodoru w niedalekiej przyszłości.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Technologowie, menedżerowie, kadra odpowiedzialna za wdrożenie technologii wodorowych

Program

 • Właściwości wodoru jako paliwa;
 • surowce/technologie do produkcji wodoru, kolory wodoru;
 • metody elektrochemiczne produkcji wodoru, aspekt energetyczny, generacje elektrolizerów;
 • metody termiczne produkcji wodoru, wady i zalety;
 • metody biologiczne produkcji wodoru, stan rozwoju i perspektywy;
 • elektroliza i fotoliza w aspekcie elektrochemicznym;
 • rodzaje elektrolizerów (alkaliczny, PEM, wysokotemperaturowy), czołowi producenci;
 • elektroliza w ujęciu ilościowym i jakościowym, obliczenia związane z produkcją wodoru;
 • wykorzystanie OZE do pracy elektrolizera na przykładzie projektów międzynarodowych;
 • strategie wodorowe w Polsce i Unii Europejskiej, akty prawne związane z technologiami wodorowymi.
 • perspektywy rozwoju technologii wodorowych- aspekty ekonomiczne i ekologiczne.

Wykładowca

dr inż. Renata Włodarczyk

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5-6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zielony wodór z elektrolizera w aspekcie jakościowym i ilościowym

- Termin szkolenia:

2024-09-27

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39