Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie do zarządzania

Opis

Szkolenie wprowadza w zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym oraz przewiduje przekazanie uczestnikom wiedzy na temat kluczowych wymagań dla zarządzania cyberbezpieczeństwem systemów automatyki przemysłowej takich jak DCS, ESD, SIS, systemy monitoringu, SCADA itp.

Kurs dotyczy wymaganych procesów w zakresie organizacji pracy i czynności, które powinny być podjęte w przedsiębiorstwie, aby być zgodnym z obecnymi wymaganiami norm, wymagań prawnych oraz inspektorów podczas audytów.

Określone będą wzajemne zależności na drodze projektant- użytkownik końcowy oraz przypisanych im zadań. Omówiony będzie cykl wymaganych czynności organizacyjnych od fazy koncepcji do utylizacji zabezpieczeń cybernetycznych, czyli jakie są główne zadania firmy w tym zakresie, jakie są wymagane procedury i dokumentacja.

Moduł dotyczący cyberbezpieczeństwa prowadzi Rafał Selega - ponad 20 lat doświadczenia w zakresie projektowania i uruchomienia systemów zabezpieczających automatyki przemysłowej. Konsultant do spraw bezpieczeństwa funkcjonalnego odpowiedzialny za rozwiązania dla systemów bezpieczeństwa, szkolenia, doradztwo.Członek komitetu IEC 61511 oraz ISA 84.00

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Kadra menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie cyberbezpieczeństwem systemów automatyki przemysłowej w zakładach przemysłowych oraz w firmach projektujących takie systemy.

Program

Część I. Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (2,5 h) – prowadzi Tomasz Barnert

  • Procedura oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego (determinacja SIL)
  • Wymagania funkcjonalne funkcji bezpieczeństwa
  • Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego

 

Część II - Kluczowe wymagania dla zarządzania cyberbezpieczeństwem systemów automatyki przemysłowej (3h) – prowadzi Rafal Selega

  • Odpowiedź na pytanie:, Dlaczego obecnie zachodzi potrzeba zaimplementowania zdecydowanych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (IACS)?
  • Określenie wymagań prawnych odnośnie zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów IACS
  • Streszczenie głównych wymagań standardów i norm odnośnie zarządzania cyberbezpieczeństwem IACS
  • Wyznaczenie ról(zadań), kompetencje, obowiązki osób, procedury i główne zadania
  • Integracja systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem IACS ze systemem zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym
  • Ogólne wymagania dla projektowania i eksploatacji systemów IACS w kontekście implementacji zabezpieczeń przed cyberatakiem

Wykładowca

Tomasz Barnert, Rafał Selega

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie do zarządzania

- Termin szkolenia:

2018-11-13

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1050.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1050.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008