Zarządzanie projektem wdrożenia komponentów oraz systemów wodorowych

Opis

Podejmując się pracy z projektem wodorowym stajemy przed faktem przeanalizowania potrzeb i wymagań urzędowych, tak aby realizowany przez nas projekt w pełni je spełniał, ale także aby finansowy efekt końcowy projektu był pozytywny.  Aby to osiągnąć, należy przeanalizować wszystkie potencjalne sytuacje ryzyka i zaplanować środki zapobiegawcze dla każdego z nich. Nie wszystkie ryzyka można wyeliminować od razu, ale na pewno można przygotować się na ich występowanie i zmniejszyć ich wpływ na realizacje projektu. Uczymy oceniać ryzyko, planować działania i zasoby do zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy szkolenia, otrzymują licencje na komercyjne używanie narzędzia APQP4H

Szkolenie prowadzi Pawel Cempura. Jest absolwentem wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Elektroenergetyka zakładów przemysłowych i komunalnych. Ukończył również studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na wydziale Zarzadzania, Informatyki i Finansów o specjalności Analiza finansowa i zarzadzanie wynikami, oraz studia Executive MBA W szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął ponad 20 lat temu i pokierował ją w obszary zarzadzania projektami i zarzadzania jakością w przemyśle wytwórczym i samochodowym. Był zaangażowany w projekty industrializacji i uruchomień linii technologicznych jako szef projektu zarówno w Polsce, Europie Zachodniej i Azji.

Ekspert do spraw zarzadzania projektami łańcucha dostaw komponentów i systemów wodorowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii Zielonego Wodoru i magazynowania energii elektrycznej.

Autor narzędzia do zarzadzania projektami: APQP4H Analiza ryzyka, planowanie działań, zarządzanie projektem i jakością, wdrożenie komponentów oraz systemów wodorowych.

Opis IECEx

Nie dotyczy

Adresaci

Inżynierowie i kierownicy kierujący projektem wdrożenia komponentu i/lub systemu wodorowego. Pracownicy działu zakupów zaangażowani w kształtowanie portfela dostawców. Reprezentanci inwestorów sprawujący kontrole techniczną nad wdrażanym projektem. Urzędnicy i pracownicy jednostek państwowych odpowiedzialni za nadzór nad infrastrukturą gazową i wdrożeniem systemów wodorowych.

Program

  • Ocena ryzyka technologicznego komponentów
  • Ocena wykonalności projektu
  • Ocena dostawcy elementów składowych urządzenia wodorowego
  • Planowanie struktury projektu w celu ustalenia wymaganych poziomów nadzoru.
  • Planowanie działań i zasobów w celu realizacji wymagań postawionych w ramach projektu
  • Zarządzanie wymaganiami jakościowymi, nadzór i kontrola poprawności dokumentacji wymaganej przez jednostkę certyfikującą w celu zatwierdzenia instalacji wodorowej.
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
  • Nadzór nad zmianą technologiczną.

Wykładowca

Pawel Cempura

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

6 godzin + 1 godzina dyskusja/konsultacje

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zarządzanie projektem wdrożenia komponentów oraz systemów wodorowych

- Termin szkolenia:

2024-10-28

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39