Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym na instalacjach wodorowych. Analiza HAZOP. Systemy detekcji wodoru.

Opis

Analiza HAZOP stanowi jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod analitycznych pozwalającą identyfikować zagrożenia w procesie technologicznym w którym występuje wytwarzanie/magazynowanie/dystrybucja wodoru. Analiza HAZOP coraz częściej staje się standardową metodą identyfikacji zagrożeń stosowaną w polskim przemyśle. Ze względu na swój zespołowy charakter wymaga udziału specjalistów z różnych dziedzin.

Na poziom bezpieczeństwa instalacji wodorowych istotny wpływ ma  wczesna, skuteczna i pewna detekcja. Program obejmuje także niezbędne podstawy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. Szkolenie zostało opracowane na bazie wieloletnich doświadczeń w tej dziedzinie oraz wymogów prawnych i normatywnych. Podczas szkolenia uczestnik ma okazję skonsultować podstawowe zagadnienia detekcji wodoru w zakładzie.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Kadra techniczna i menedżerska odpowiadająca za bezpieczeństwo zakładów, potencjalni uczestnicy sesji HAZOP

Program

Bezpieczeństwo procesowe

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania bezpieczeństwem procesowym.
 • Omówienie cyklu życia bezpieczeństwa obiektu przemysłowego.
 • Omówienie zarządzania ryzykiem w ujęciu systemowym.
 • Podejście analityczne do identyfikacji zagrożeń i ryzyka.
 • Omówienie metody HAZOP jako narzędzia analizy zagrożeń i problemów operacyjnych.
 • Opis scenariuszy awaryjnych:
  • Scharakteryzowanie możliwych przyczyn źródłowych powstawania zdarzeń awaryjnych.
  • Scharakteryzowanie możliwych konsekwencji ze względu na różne kryteria strat.
  • Scharakteryzowanie możliwych środków redukcji ryzyka i ich wpływu na poziom bezpieczeństwa.
 • Utrzymanie zakładanego bezpieczeństwa w fazie operacyjnej instalacji przemysłowej.
 • Przykład analizy HAZOP.
 • System zarządzania kompetencjami.

Systemy detekcji wodoru

 • Systemy detekcji wodoru: wymogi, przepisy.
 • Wodór: podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej, zagadnienia ATEX w systemach detekcji wodoru.
 • Metody detekcji i zagadnienia projektowe.
 • Zagadnienia SIL w systemach detekcji wodoru.

Wykładowca

Łukasz Kras, Sławomir Bizewski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym na instalacjach wodorowych. Analiza HAZOP. Systemy detekcji wodoru.

- Termin szkolenia:

2024-10-11

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39