Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wodoru

Opis

Szkolenie przeznaczone dla pracowników nadzoru, służb bhp oraz kadry technicznej zakładów, w których wystąpią (lub występują) strefy zagrożenia wybuchem wodoru.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładu pracujący na instalacjach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem wodoru oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ww. instalacji

Program

1.       Wprowadzenie – główne akty prawne, normy techniczne

2.       Powstawanie atmosfery wybuchowej mieszaniny wodoru

3.       Właściwości wodoru mające wpływ na ryzyko wybuchu

4.       Minimalne wymagania BHP w miejscach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa wodoru

5.       Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)

·         Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

·         Ocena ryzyka wybuchu.

·         Organizacja prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

6.       Koncepcja ochrony przed wybuchem.

·         Zasady doboru urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych

·         Urządzenia ograniczające skutki wybuchu – rodzaje, kiedy należy je stosować.

7.       Zasady zabezpieczania prac w strefach zagrożenia wybuchem wodoru

·         Stosowanie narzędzi i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wodoru

·         Środki ochrony indywidualnej (buty, odzież, kaski antyelektrostatyczne)

·         Ochrona przed elektrycznością statyczną przy realizacji dla wybranych procesów.

·         Realizacja prac niebezpiecznych (prace niebezpieczne pod względem pożarowym).

8.       Podsumowanie.

Wykładowca

Grzegorz Orlikowski

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wodoru

- Termin szkolenia:

2024-10-17

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

1200.00zł netto (1476zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1200.00 netto (1476zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39