Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

Opis

Szkolenie dostarczające podstawowych wymagań dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezpieczeństwa SIS w zakresie: zarządzania cyklem wymaganych czynności organizacyjnych oraz technicznych, wymagań w zakresie projektowania, eksploatacji i obsługi systemów z uwzględnieniem wymagań norm IEC 61511, IEC 62443, ISA 84.00.09

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesami projektowania systemów automatyki przemysłowej, projektantów sprzętu i oprogramowania, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie procesami eksploatacji tych systemów

Program

 • Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej, jako kluczowy aspekt projektowania, budowy i eksploatacji
 • Wymagania prawne oraz istniejące standardy
 • Zarządzanie procesem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • Wyzwania odnośnie wymaganych kompetencji osób
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • Specyfikacja wymagań dla cyberbezpieczeństwa
 • Główne wymagania dla projektowania i budowy bezpiecznych systemów
 • Kluczowe wymagania dla eksploatacji i obsługi systemów zabezpieczeń cybernetycznych
 • Wyzwania dla modyfikacji zabezpieczeń i ich likwidacji
 • Monitorowanie działania systemów i ich usprawnianie, jako podstawowy element eksploatacji
 • Kontrola przestrzegania wymaganej organizacji pracy poprzez weryfikację, audyty i oceny bezpieczeństwa
 • Praktyczny przykład identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka

Wykładowca

Rafał Selega

Lokalizacja

Gdańsk Sala szkoleniowa Akademii Bezpieczeństwa ASE, ul. Narwicka 6

Czas trwania

6 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Podstawowe wymagania techniczne i organizacyjne dla cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

- Termin szkolenia:

2018-11-20

- Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Koszt szkolenia:

1500.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

1500.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008