Systemy detekcji gazów i wycieków

Opis

Zagrożenia ze strony atmosfery wybuchowej wskazują na konieczność zabezpieczenia się przed tym w postaci odpowiednio wczesnej, skutecznej i pewnej detekcji. Szkolenie zostało opracowane na bazie wieloletnich doświadczeń ASE w tej dziedzinie oraz wymogów prawnych i normatywnych. Program obejmuje także niezbędne podstawy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W szkoleniu uczestnik ma okazję skonsultować podstawowe zagadnienia detekcji własnego zakładu.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci
  • Kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują gazy toksyczne i wybuchowe,
  • osoby pracujące w miejscach występowania gazów toksycznych i wybuchowych,
  • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracowników w zakładach pracy, w których występują zagrożenia gazami toksycznymi i wybuchowymi.
Program

  • Systemy detekcji gazów: wymogi, przepisy;
  • Gazy palne: podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej, zagadnienia ATEX w systemach detekcji gazów;
  • Gazy toksyczne i tlen: zagrożenia;
  • Metody detekcji i zagadnienia projektowe;
  • Zagadnienia SIL w systemach detekcji gazów;
  • Detekcja wycieków cieczy.

Wykładowca

Konrad Ciebień

Lokalizacja

Cały kraj - lokalizację ustalamy w najbardziej dogodnym miejscu dla każdego z zainteresowanych uczestników

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Systemy detekcji gazów i wycieków

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

850.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008