Wdrożenie i użytkowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem w praktyce eksploatacyjnej zakładu

Opis

Szkolenie pozwala systematyzować wiedzę z poszczególnych zakresów użytkowania Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem. Przeznaczone jest dla osób, w których zakresie obowiązków znalazła się tematyka wdrożenia Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem do praktyki eksploatacyjnej zakładu.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega standardom IECEx

Adresaci
  • Kadra techniczna i menedżerska oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem;
  • osoby, w których zakresie obowiązków leży aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.
Program

  • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie.
  • Podstawy prawne opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
  • Gromadzenie danych do opracowania Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem - wytyczne do opracowania.
  • Omówienie struktury dokumentu – wnioski dla użytkownika.
  • Wdrożenie i użytkowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem w praktyce eksploatacyjnej zakładu.
  • Nadzór użytkownika i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.
  • Działania towarzyszące pracy z Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem.
  • Znaczenie oświadczenia pracodawcy dla zakładu – odpowiedzialność pracodawcy i użytkownika.

Wykładowca

Jolanta Bladowska

Lokalizacja

Cały kraj - lokalizację ustalamy w najbardziej dogodnym miejscu dla każdego z zainteresowanych uczestników

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Wdrożenie i użytkowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem w praktyce eksploatacyjnej zakładu

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

850.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

850.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008