Zagadnienia elektrotechniki dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej

Opis

Częstym problemem inżynierów elektryków oraz specjalistów z innych branż niż elektryczna stanowi trudność w porozumiewaniu się. W dobie wysokiej specjalizacji brak zrozumienia specyficznego języka elektryków przez inżynierów innych branż może prowadzić do niepotrzebnych, a kosztownych nieporozumień. Unikalne szkolenie wprowadza w podstawową terminologię branżową i objaśnia zagadnienia, oczywiste dla elektryków, a niekoniecznie jasne dla osób, które muszą z nimi współpracować.

Szkolenie prowadzi doświadczony elektryk. Istnieje możliwość dostosowania szkolenia do konkretnych potrzeb zakładu.

Opis IECEx

Szkolenie nie podlega pod standardy IECEx

Adresaci

Inżynierowie bez specjalizacji elektrycznej, osoby współpracujące z inżynierami elektrykami

Program

 • profesjonalny wygląd schematu elektrycznego w skrzynce podłączeniowej – przykłady,
 • zasady uziemiania,
 • sposoby rozruchu silników elektrycznych DOL, gwiazda, trójkąt, soft- start, inne,
 • sposoby regulacji prędkości obrotowej silnika: falownik, metoda napięciowa, inne?,
 • różnice w silnikach jedno i trójfazowych,
 • różnice w silniku pod 50Hz i 60Hz,
 • zasada działania silnika jednobiegowego, dwubiegowego,
 • jak uruchomić silnik trójfazowy na instalacji jednofazowej i odwrotnie,
 • zasada działania falownika, konsekwencje użycia falownika,
 • silniki w wykonaniu ATEX,
 • rodzaje stosowanych kabli, przyczyny stosowania kabli ekranowanych;
 • ogólne omówienie kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowania,

Wykładowca

inż. Florian Kuźma

Lokalizacja

Cały kraj , w zakładzie Klienta

Czas trwania

5 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Zagadnienia elektrotechniki dla inżynierów bez specjalizacji elektrycznej

- Termin szkolenia:

3000-01-01

- Miejsce szkolenia:

Cały kraj

Koszt szkolenia:

650.00zł netto

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

650.00 netto

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, zobowiązuję się pokryć całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu.
ASE Sp z o.o. zastrzega konieczność każdorazowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu ze swojej strony w formie mailowej, które stanowi zawarcie umowy.

Płatność na podstawie faktury wystawionej po szkoleniu. Prosimy nie wpłacać zaliczki przed szkoleniem.

Formularz zgłoszeniowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

Małgorzata Chmielewska
mob. +48 603 389 197
mail: szkolenia@ase.com.pl

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. +48 58 520 77 20
fax +48 58 346 43 44

KRS 0000097059
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 506 000zł.
NIP 5830000049
Certyfikowany System Zapewnienia Jakości ISO 9001: 2008